Dokumentåtgärder

Kalender

Möten, konferenser, temadagar och sessioner inom det nordiska samarbetet.

Februari, 2017

Nordiska lösningar på globala utmaningar?

Land
Danmark
Datum
2017-02-21
Typ
Debattmöte

Vilka är Nordens bästa böcker?

Land
Sverige
Datum
2017-02-23
Typ
Seminarium

Nordiska bioekonomipanelens tredje möte i Oslo

Land
Norge
Datum
2017-02-24
Typ
Arbetsgruppsmöte

Uusikuu – finsk tango

Datum
2017-02-25
Typ
Annat

Nordisk toppmøte om psykisk helse

Land
Norge
Datum
2017-02-27
Typ
Konferens

Nordisk konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse

Land
Norge
Datum
2017-02-28
Typ
Konferens

Mars, 2017

NKMT arbetsgruppsmöte den 2-3 mars 2017 i Oslo

Land
Norge
Datum
2017-03-02 - 2017-03-03
Typ
Arbetsgruppsmöte

Östersjöområdets bioekonomiråds tredje möte

Land
Lettland
Datum
2017-03-08
Typ
Annat

Bioeconomy Forum Latvia, Riga, Lettland

Land
Lettland
Datum
2017-03-09
Typ
Annat

Fotoutställning

Datum
2017-03-10 - 2017-04-03
Typ
Annat

Children of Bodom

Datum
2017-03-11
Typ
Annat

London Book Fair

Datum
2017-03-14 - 2017-03-16
Typ
Annat

ÄK-R möte

Datum
2017-03-15
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

ÄK-R möte

Datum
2017-03-15
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

Norska kammarorkestern Leif Ove Andsnes

Datum
2017-03-17
Typ
Annat

Frigg

Datum
2017-03-29 - 2017-04-02
Typ
Annat

London Art Biennale Ellen Juell

Datum
2017-03-29 - 2017-04-02
Typ
Annat

Hanne Friis utställning

Datum
2017-03-31 - 2017-04-29
Typ
Annat

April, 2017

Nordiska rådets aprilmöten

Datum
2017-04-03 - 2017-04-04
Typ
Nordiska rådets möte

Möte i Nordiska ämbetsmannakommittén för energipolitik (ÄK-E).

Datum
2017-04-05 - 2017-04-06
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

Taival med Cie Nuua

Datum
2017-04-18
Typ
Annat

Super Sunday med Race Horse Company

Datum
2017-04-20 - 2017-06-03
Typ
Annat

Maj, 2017

Uusikuu – finsk tango

Datum
2017-05-05
Typ
Annat

Juni, 2017

World Circular Economy Forum

Land
Finland
Datum
2017-06-05 - 2017-06-06
Typ
Annat

ÄK-N möte

Datum
2017-06-07 - 2017-06-08
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

Åttonde årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR)

Land
Tyskland
Datum
2017-06-13 - 2017-06-14
Typ
Annat

ÄK-R möte

Datum
2017-06-14
Typ
Annat

Möte i Nordiska ämbetsmannakommittén för energipolitik (ÄK-E).

Datum
2017-06-14 - 2017-06-15
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

Nordiska rådets sommarmöten

Datum
2017-06-26 - 2017-06-30
Typ
Nordiska rådets möte

September, 2017

Möte i Nordiska ämbetsmannakommittén för energipolitik (ÄK-E).

Datum
2017-09-07
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

Nordiska rådets septembermöten 2017

Datum
2017-09-19 - 2017-09-20
Typ
Nordiska rådets möte

ÄK-R möte

Datum
2017-09-20
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

ÄK-N möte

Datum
2017-09-26 - 2017-09-27
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

Oktober, 2017

Nordiska rådets 69:e session 2017

Datum
2017-10-30 - 2017-11-02
Typ
Nordisk rådets session

November, 2017

Nordiska rådets presidiemöte

Datum
2017-11-28 - 2017-11-29
Typ
Presidiemöte

ÄK-R möte

Datum
2017-11-30
Typ
Ämbetsmannakommittémöte

December, 2017

ÄK-N möte

Datum
2017-12-05
Typ
Ämbetsmannakommittémöte