Dokumentåtgärder

Kalender

Möten, konferenser, temadagar och sessioner inom det nordiska samarbetet.
NordMin doktorandkurs: ”Gold from Bedrock to Bullion: Sustainable Mining”, 18–22 januari 2016 i Uleåborg, Finland
Datum 2016-01-18 till 2016-01-22
Uleåborgs universitet står värd för doktorandkursen som hålls av NordMin – ”Ett nordiskt expertnätverk för hållbar gruvdrift och mineralindustri”. Intressenter från industrin, offentliga myndigheter och frivilligorganisationer är välkomna att delta! Mer information kommer när evenemanget närmar sig.
Reservera detta datum: NordBio-konferens
Datum 2016-10-05 till 2016-10-06
Detta är en konferens om bioekonomi, hållbarhet och resultatet av det nordiska initiativet inom bioekonomi (NordBio). NordBio är ett treårigt program som lanserades av det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet år 2014. Inom programmet samlar nordiska experter sina ansträngningar för att främja en hållbar användning av levande naturtillgångar med hänsyn till och genom att integrera sociala och miljömässiga aspekter. Målet med hela programmet är att underlätta utvecklingen av en konkurrenskraftig ekonomi som bygger på levande resurser och att införa nya och innovativa metoder på ungdomsutbildningsområdet. Oktober 2016 kommer att vara en perfekt tidpunkt för att presentera resultaten, diskutera de framtida möjligheterna och så nya frön för framtiden. För ytterligare information, följ den externa länken.

Sök i kalenderen