Dokumentåtgärder

Kalender

Möten, konferenser, temadagar och sessioner inom det nordiska samarbetet.
Möte i ministerrådet för utbildning och forskning, 29 oktober 2014
Datum 2014-10-29 till 2014-10-29
MR-U 02/14. Möte i Ministerrådet för utbildning och forskning i samband med Nordiska rådets 66 session i Stockholm.
Möte i ministerrådet för miljö
Datum 2014-10-29 till 2014-10-29
 
Möte i Gränshinderrådet
Datum 2014-10-30
 
Möte i Gränshinderrådet, 30. oktober 2014
Datum 2014-10-30 till 2014-10-30
 
Möte i ämbetsmannakommittén för regionalpolitik den 12–13 november 2014 i Reykjavik
Datum 2014-11-12 till 2014-11-13
Möte i ämbetsmannakommittén för regionalpolitik

Sök i kalenderen