Dokumentåtgärder

”Finlandssvenskan huvudspråk i nordisk union”

Den svenska som talas i Finland, det vill säga finlandssvenskan, borde bli huvudspråk i en nordisk union. Det anser Finlands nordiske samarbetsminister Jan Vapaavuori som deltog i ett språkseminarium, arrangerat av Nordens institut i Finland, i Helsingfors på tisdagen.

02.12.2009

Jan Vapaavuori

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Finlandssvenskan är enligt Vapaavuori den skandinaviska variant som förstås bäst av alla i Norden – därför bör den bli huvudspråk i en nordisk union. Vapaavuori ställer sig därmed positiv till det omdiskuterade förslaget om en union i Norden.

Det var den svenske historikern Gunnar Wetterberg som lanserade idén om en nordisk union i en debattartikel i Dagens Nyheter. Förslaget ledde till en livlig debatt i hela Norden då artikeln publicerades i slutet av oktober i samband med Nordiska rådets årliga session. En nordisk union skulle bland annat stärka Nordens internationella röst, menade Wetterberg.

Jan Vapaavuori betonar samtidigt att man förlorar mycket i det nordiska samarbetet om man talar ett språk som inte är någons modersmål. Därför bör man satsa på att stärka den skandinaviska språkförståelsen i hela Norden. Ministern nämnde speciellt tre faktorer som försvårar  språksamarbetet: bristande kunskaper i svenska i Finland, svårigheten för både islänningar och finnar att tala ett skandinaviskt språk tillräckligt bra och det faktum att talad danska oftast är svår att förstå.

För att värna om Finlands tvåspråkighet bör man enligt Vapaavuori se till att barn och unga lär sig svenska och förstår nyttan av att kunna svenska.

I tisdagens välbesökta språkseminarium medverkade även språkvårdarna Pirkko Nuolijärvi och Mikael Reuter.

Nordens institut i Finland, Nifin, är en samnordisk insitution under Nordiska ministerrådet och en nordisk mötesplats i centrum av Helsingfors.

Läs Gunnar Wetterbergs artikel

Nifins hemsida

Anmälan

Om du önskar delta vid lanseringen, registrera dig hos Henrik Killander, email: heki@norden.org.

Kontakter

Gun Oker-Blom
Telefon +358 09-68 40 56 20
E-post gun.oker-blom@nifin.helsinki.fi