Dokumentåtgärder

Ålands delegation reste hem från Oslo

De åländska deltagarna i Nordiska rådets session i Oslo reste hem redan på onsdagen, en dag före mötet avslutas. Orsaken är att det åländska lagtinget byts ut under den pågående sessionen.

2007-10-31

Åland har flera gånger framfört önskemål om att flytta sessionen vid månadsskiftet oktober-november. Åländska politiker som är med i Oslo var med i Nordiska rådet till mitt på dagen på onsdagen, men efter det tog deras mandat slut. Det nya lagtinget väljs på torsdag, och ingen parlamentariker har därmed fortsatt mandat att sitta i rådet.

Det innebar i praktiken att lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw och de åländska tjänstemännen reste hem på onsdag. Det innebär exempelvis att Eklöw inte deltar i debatten om de självstyrande områdenas ställning på torsdag. Avgående lagtingsledamoten Ragnar Erlandsson stannade kvar eftersom han fått en formell inbjudan att delta som gäst.