Dokumentåtgärder

Ansök om stöd till projekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland

Nordiska ministerrådet stöder samarbetsprojekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland med ett totalt belopp av 13 miljoner danska kronor. Alla temaområden är stödberättigade och särskilda anslag görs tillgängliga för att stärka demokratin, mänskliga rättigheter, det civila samhället och samarbete mellan icke-statliga organisationer. Den gemensamma ansökningsomgången öppnades den 31 december 2017.

20.12.2017
Fotograf
Jens Nytoft Rasmussen

Nordiska ministerrådet utlyser en ansökningsomgång där man kan ansöka om bidrag från två av Nordiska ministerrådets program: programmet för nordiskt samarbete med Ryssland och programmet för icke-statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet). Ambitionen med ansökningsomgången är att hjälpa fram nya initiativ som bygger upp kapacitet och stärker nätverk genom t.ex. utbyte av erfarenheter och bästa praxis.

”Inbördes samarbete och nätverk i vår region har stor betydelse”, säger Kenneth Broman, stabschef på Nordiska ministerrådet. ”I Norden spelar det civila samhällets organisationer en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Eftersom året 2018 i Ryssland har tillägnats ”samhällsengagemang och frivilligarbete” ser jag mycket fram emot att välkomna väl förberedda samarbetsprojekt mellan Norden och Ryssland samt i Östersjöregionen”, fortsätter stabschefen.

Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet omfattar i dag det allmänna ansökningsprogrammet till vilket man har avsatt 5 miljoner danska kronor samt det nya initiativet gällande det civila samhället och mänskliga rättigheter till vilket man har avsatt 4 miljoner danska kronor. Dessutom fördelas 4 miljoner danska kronor till att finansiera projekt i NGO-programmets organisationer i hela Östersjöregionen, som även inkluderar Estland, Lettland, Litauen, Polen och Vitryssland. 

Sista ansökningsdag är 18 februari 2018 kl. 23.59 CET.

Innan du ansöker bör du noggrant läsa vår översikt över de tre programmen och deras riktlinjer:

Du kommer till ansökningsportalen via länkarna ovan. Där hittar du också relevant information om riktlinjer, ansökningsförfarande och handlingar som ska bifogas ansökan.

Kontakter