Dokumentåtgärder

Avtal med Guatemala förhindrar skatteflykt

Samarbetet mellan de nordiska länderna för att stävja internationell skatteflykt går vidare. Tisdagen den 15 maj undertecknade de nordiska länderna: Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island samt de självstyrande områdena Grönland och Färöarna informationsutbytesavtal med Guatemala.

24.05.2012
Fotograf
Image select

Informationsutbytesavtalen ger skattemyndigheterna tillgång till information om alla personer som försöker undvika att betala skatt på inkomster och kapitalinvesteringar och kommer också att bidra till att avslöja tillgångar som inte har rapporterats i hemlandet. Avtalen ingås av konstitutionella skäl bilateralt och ska behandlas i det enskilda parlamentet.

Avtalen undertecknades tisdagen den 15 maj 2012 vid en ceremoni på finska ambassaden i Paris.

Läs mer om avtal mot skatteflykt

Kontakter

Torsten Fensby
Telefon +33 678 251 289