Dokumentåtgärder

Dagfinn Høybråten ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Dagfinn Høybråten tillträdde som generalsekreterare i Nordiska ministerrådet den 4 mars 2013. Han avlöser Halldór Ásgrímsson, som avgår efter sex år. Høybråten går in i sin nya roll med ambitioner om att utveckla och stärka det nordiska samarbetet: Potentialen för samarbetet i Norden är mycket större än vad vid utnyttjar i dag. Som generalsekreterare ser jag fram emot att bidra till att göra verklighet av möjligheterna.

04.03.2013

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet 2013.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Efter att ha varit en självutnämnd nordist hela livet är den före detta Stortingspolitikern Dagfinn Høybråten från Norge äntligen på plats i hjärtat av det nordiska samarbetet. 

– Nordiskt samarbete angår de flesta människor i deras vardag. Visionen i Helsingforsavtalet om likabehandling av nordiska medborgare är fortfarande mycket aktuell. Nordiska ministerrådet har satt igång en diskussion om visionerna för samarbetet. Samtidigt har Nordiska rådet som en del av mitt uppdrag som generalsekreterare sagt att jag ska bidra till att effektivisera, rikta och utveckla det nordiska samarbetet. Det är ett uttryck för politisk vilja, som jag tillsammans med sekretariatet gärna vill vara med och förverkliga, säger Høybråten, som under hela sin karriär både som politiker och tjänsteman har engagerat sig i den nordiska dimensionen.

LÄS INTERVJUN HÄR: Norden är en av trådarna i mitt liv

Dagfinn Høybråten har varit politiker i över 30 år, och var i sju år medlem i ministerrådet som hälsominister, arbetsminister och socialminister för Kristelig Folkeparti. Därefter var han president för Nordiska rådet 2007–2008. Dessutom har han en lång tjänstgöringstid som tjänsteman bakom sig, och var bland annat chef för Trygdeetaten 1997–2004.

– Generalsekreterarrollen ligger i knutpunkten mellan administration och politik, så här tror jag att min erfarenhet från båda områdena är en fördel. Jag vet hur politiska processer går till och jag vet hur man får saker och ting gjorda. Men det är politikerna som är de ansvariga uppdragsgivarna. Respekt för politiker och politik är viktigt för mig i rollen som tjänsteman, avslutar Dagfinn Høybråten, ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

LÄS MER OM DAGFINN HØYBRÅTENS KARRIÄR

Kontakter

Frøydis Johannessen
Telefon +45 21 71 71 44
E-post frjo@norden.org