Dokumentåtgärder

De nordiska miljöministrarna önskar en förstärkt klimatinsats i Arktis

De nordiska miljöministrarna möttes den 27 mars på Svalbard för att diskutera klimatproblem i Arktis. De beslöt att förstärka insatsen gällande så kallade kortlivade klimatpåverkande ämnen, som förvärrar klimatkrisen i de arktiska områdena. En gemensam nordisk handlingsplan på området ska även värderas.

28.03.2012

De nordiska miljöministrarna möttes den 27 mars på Svalbard, där de - med undantag av Grönlands minister - godkände en deklaration med fokus på att stärka insatsen gällande de kortlivade klimatpåverkande ämnena både regionalt och globalt

Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org

Insatsen mot CO2-utsläpp är fortsatt primär fokus i kampen mot klimatförändringar. Men de så kallade kortlivade klimatämnena som sot och metan får inte glömmas, menar de nordiska miljöministrarna.

Istäcket i Norra ishavet har minskat med omkring 30 % sedan 1970-talet och man beräknar att 30-40 % av uppvärmningen orsakas av de kortlivade klimatämnena.

Ministrarna möttes den 27 mars på Svalbard, där de - med undantag av Grönlands minister - godkände en deklaration med fokus på att stärka insatsen gällande de kortlivade klimatpåverkande ämnena både regionalt och globalt. Ämnena är inte en del av de globala klimatförhandlingarna, men inte minst i Arktis utgör de en stor risk.

Istäcket i Norra ishavet har minskat med omkring 30 % sedan 1970-talet och man beräknar att 30-40 % av uppvärmningen orsakas av de kortlivade klimatämnena. Enligt en rapport från FN kan en effektiv reduktion i utsläpp av dessa ämnen halvera den förväntade temperaturhöjningen i Arktis fram till 2040. Globalt sett beräknar man att det kan reducera höjningen med 0,5 grader fram till mitten av århundradet.

I förbindelse med mötet uttalade ministrarna:

– Det finns behov av åtgärder gällande dessa utsläpp i samband med olika internationella miljöavtal, men det kommer att ta tid innan sådana avtal har tillräcklig effekt. Därför finns det ett stort behov av oberoende initiativ, som kan ge en snabb reduktion i utsläpp av kortlivade klimatämnen. En sådan insats måste inriktas på åtgärder i både i- och u-länder.

Miljöministrarna beslöt att gå vidare med arbetet i en rad internationella fora, härunder Arktiska rådet och FN, samt förstärka insatsen via det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO under Nordiska ministerrådet.

Sverige inrättade nyligen tillsammans med en rad länder, bland dem USA, en ny ”Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short Lived Climate Pollutants”. De nordiska åtgärderna på området kan komplettera och förstärka denna insats.

Se pressmeddelande från mötet.