Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

De nordiska regeringarna satsar på kultur och hälsa

Region Skåne får nu uppdraget att undersöka Kultur- och hälsaområdet.

24.10.2013

Region Skåne skall nu göra en kartläggning av kultur- och hälsaområdet i de nordiska länderna.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordiska ministerrådet har gett Region Skåne i uppdrag att göra en kartläggning av kultur- och hälsaområdet i de nordiska länderna. Samtidigt skall Region Skåne presentera en översikt av nordisk och internationell forskning på området och utifrån kartläggningen ge förslag på möjliga gemensamma nordiska insatser inom såväl praktik som forskning.

Kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa är olika i de nordiska länderna, och Nordiska ministerrådet ska därför nu se närmare på vad orsakerna till detta är:

- Jag är mycket glad över att vi beslutat om en nordisk satsning på kultur och hälsa. Forskningen visar att kulturen har en enorm potential att främja folkhälsan, sa Sveriges kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth när beslutet om satsningen togs av de nordiska kulturministrarna.

Varje land har utvecklat styrkor inom olika fält av området, inom både forskning, utbildning och praktik. Det saknas dock kunskap om vilken status kultur och hälsa har i de nordiska länderna och vilka insatser som respektive land har behov för på området. En kartläggning kommer att skapa nya möjligheter till samverkan, utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan de nordiska länderna samt ge förslag till gemensamma nordiska insatser.

Region Skåne hade redan mellan 2008 och 2010 ett koordinerande uppdrag på nordisk nivå inom kultur och hälsa och har genom det arbetet etablerat ett stort nätverk och kunskap på området. Region Skåne ska samverka med relevanta aktörer på området i Norden, som THL i Finland, Centrum för kultur och hälsa i Sverige, Högskolen i Telemark i Norge, UC Syddanmark i Danmark.

– Jag är mycket glad över att Region Skåne, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, får möjlighet att bidra till ett ökat kunskapsutbyte i Norden, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag tycker att det är roligt att Nordiska Ministerrådet uppmärksammar att Region Skåne är långt framme när det gäller hur kultur kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Kultur på recept är det senaste exemplet på satsningar som vi gör inom området, säger Yngve Petersson (MP), ordförande i kulturnämnden.

Kartläggningen ska genomföras under ett års tid och presenteras för kulturministrarna på deras möte hösten 2014.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Kontakter

Michael Matz
Telefon +45 29 69 29 03
E-post mima@norden.org

För mer information:
Region Skåne:
Yngve Petersson (MP)
Ordförande kulturnämnden, Region Skåne
Tel: + 46 705-15 80 38

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Tel: + 46 705-08 32 33

Projektansvarig:
Gitte Grönfeld Wille
Kulturchef, Region Skåne
Tel: + 46 40 67 53 387, gitte.wille@skane.se