Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

De nordiske likestillingsministrene i FN: Likestilling gir økonomisk vekst!

Like rettigheter for kvinner og menn er nøkkelen til sosial og økonomisk fremgang også i bygdene. Det er en av de viktigste erfaringene de nordiske ministrene tar med seg hjemmefra til FNs kvinnekommisjons sesjon i New York, som i år handler om kvinners rolle i utviklingen av distriktene.

21.02.2012

Formelt og reelt like muligheter for kvinner og menn, også på bygdene, gir sosial og økonomisk framgang og styrker demokratiet, sier Audun Lysbakken.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

 - De nordiske landene har ulik grad av spredt bosetting, men felles er at uansett hvor menn og kvinner bor, har de samme grunnleggende rettigheter og universelle velferdsordninger som barnehager, betalte foreldrepermisjonsordninger, helse- og omsorgstilbud, sier Audun Lysbakken, likestillingsminister i Norge og formann for Nordisk ministerråd for likestilling i 2012.

Den norske ministeren fremhever at universelle ordninger gir arbeidsplasser og frigjør kvinners arbeidskraft til lønnet arbeid utenfor hjemmet. Han mener slike infrastrukturer er viktige for kvinners lyst og evne til å bli boende eller bosette seg i distriktene.

- Selv om utfordringene er forskjellige i Norden og andre verdensdeler, vet vi hvilke tiltak som virker.  Formelt og reelt like muligheter for kvinner og menn, også på bygdene, gir sosial og økonomisk framgang og styrker demokratiet, sier Audun Lysbakken.

Lysbakken og de øvrige nordiske likestillingsministrene vil sammen med Michelle Bachelet, leder for UN Women, delta på et seminar onsdag 29. februar. På seminaret vil ministrene presentere nordiske utfordringer og løsninger på temaet kvinners rolle i utviklingen av distriktene. Bachelet vil belyse temaet fra en internasjonal vinkel. Arrangementet vil gå av stabelen i FNs hovedkvarter fra klokken 13.15 til 14.45.

De nordiske landene kjennetegnes, i følge Audun Lysbakken, blant annet av bærekraftige velferdssamfunn og likestilling mellom kvinner og menn.

- Vi har politisk vilje til å utvikle velferd, likhet og frihet for den enkelte, innenfor åpne og høyteknologiske økonomier. Store samfunnsreformer gjennomføres med utgangspunkt i dialog og konsultasjoner mellom partene i arbeidslivet og staten. I våre samfunn deltar kvinner på lik linje med menn. Dette betyr økt verdiskapning og at alle talenter og ferdigheter tas i bruk, sier Norges likestillingsminister.

I tillegg til det nordiske ministerseminaret, vil likestillingsministrene også delta på FNs kvinnekommisjons plenumssesjon som starter mandag 27. februar.

Fredag 2. mars vil det bli avholdt et nordisk ekspertseminar i regi av Nordisk ministerråd om kvinners rolle i utkantstrøk. Det starter klokken 13.15 og varer til 14.45, og finner sted i i Millenium UN Plaza hotel (rom Landmark).

Den årlige sesjonen i FNs hovedkvarter i New York samler beslutningstakere, embetsmenn, NGOer og representanter fra andre organisasjoner fra hele verden. Målet er å evaluere fremskritt og utfordringer innenfor likestillingspolitikk og formulere konkret politikk og globale standarder for å fremme likestilling og kvinners situasjon på et globalt plan.

Årets sesjon er den 56 i rekken. FNs kvinnekommisjon ligger under FNs økonomiske og sosiale råd, og befatter seg med likestilling og kvinners situasjon.

Deltakelsen på CSW er et ledd i de nordiske landenes internasjonale engasjement for å sette nordiske kjerneverdier, som likestilling og menneskerettigheter, på den internasjonale agendaen.

Følg Nordisk ministerråd under CSW på Twitter nordenen (#CSW56).

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/

Kontakter