Dokumentåtgärder

Elbilen - et utmärkt alternativ i nordisk transportpolitik

En fjärdedel av alla CO2-utsläpp i världen kommer från transportsektorn, som slukar över hälften av den globala oljeförbrukningen. Enligt Internationella energiagenturen (IEA) kommer transportsektorn att fördubbla sin energiförbrukning före år 2050. Konferensen Driving Sustainability lade fram en rad visioner för utveckling av transportsektorn mot mer grön innovation.

15.09.2009
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Omkring 200 gäster från 25 länder samlades i Reykjavik den 14–15 september till konferensen Driving Sustainability 09 för att diskutera grön energi inom transportsektorn. Bland gästerna fanns framstående forskare, stadsplanerare, politiker och representanter för världens största bilproducenter.

Islands industriminister Katrín Julíusdóttir underströk i sitt anförande på konferensen, att en mer hållbar transportsektor är en förutsättning för att Norden och andra länder ska kunna nå sina klimatmål.

– För Island är elbilen ett utmärkt alternativ. Det behövs omkring 2000 gigawattimmar om året till alla privatbilar i landet och Island är nog det enda land i världen som kan förse hela transportsektorn med ren och hållbar energi från vattenkraft och geotermiska resurser utan att bygga nya kraftverk.

– Islands regering är fast besluten att byta ut importerat fossilbränsle mot hållbar energi, tillade industriministern.

En samnordisk grön skatte- och avgiftspolitik skulle också vara ett effektivt verktyg, menade hon.

Islands president Olafur Ragnar Grimsson öppnade i måndags konferensen Driving Sustainability 09.

Han sade också att det är realistiskt att tro att inom de närmaste 20 åren kan all energiförbrukning i bilar i Island bytas ut mot grön energi.

Presidenten hänvisade i sitt tal till ett avtal som i fjol undertecknades mellan de isländska myndigheterna och japanska Mitsubishi om utveckling av ett servicenätverk och infrastruktur för elbilar. Det har också ingåtts ett avtal med Mitsubishi Heavy Industries om forskning i DME-energi (dimetylester) och dess användning som bränsle i fartyg.

– Det kunde revolutionera fiskeindustrin och få ett slut på det dilemma vi nu står i, där vi måste importera ett kilo dyr olja för varje två kilo fisk vi fångar, sade Islands president, som underströk att Island är stolt över att kunna vara laboratorium för utvecklingen av grön energi.

Bland talarna på konferensen fanns också Jan-Erik Enestam, direktör för Nordiska rådet, Klaus Bondam, borgmästare för miljö- och stadsplanering i Köpenhamn och Mary Werner från energiministeriet i USA.

På konferensen mottog det isländska företaget Gámafélagið en utmärkelse för att de uteslutande använder 50 metan- och biodieselbilar inom sin verksamhet och för sitt bidrag till återanvändning av bilar.

Konferensen Driving Sustainability, som nu hölls för tredje året i rad, är ett av Islands projekt som ordförande för Nordiska ministerrådet.