Dokumentåtgärder

Fackligt upprop mot gränshinder

- Vinsterna av lösta gränshinder är stora, och kanske som allra störst om vi löser gränshindren på just arbetsmarknaden. Menar vi allvar med den gemensamma arbetsmarknaden i Norden, så innebär det att man inte gör skillnad på pendlarna som pendlar från Strömstad till Göteborg och de som pendlar från Strömstad till Oslo. Eller mellan Malmö och Köpenhamn, eller mellan Helsingfors och Stockholm.

10.04.2012

Gränshinder skapar osäkerhet, gränshinder minskar möjligheter för människor, gränshinder kostar, skriver Nordens Fackliga Samorganisation i ett brev till de folkvalda.

Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org

I perioden 11-25 april arrangeras temadebatter om gränshinder i de nordiska parlamenten, med undantag för det grönländska. Inför debatterna riktar sig Nordens Fackliga Samorganisation, NFS tillsammans med Föreningarna Nordens Förbund, FNF till riksdagsledamöterna runt om i Norden.

De menar att mer behöver göras för att riva de gränshinder som drabbar både privatpersoner och näringsliv och att våra folkvalda parlamentariker kan göra en större insats. Fokus bör vara på att förverkliga den riktigt gemensamma nordiska arbetsmarknaden, och det är framför allt med fokus kring arbetslöshetsförsäkringen, rehabilitering och arbetsmarknadspraktik som arbetet ska ha sin början.

-  Alla är överens om att om vi avskaffar gränshindren är det en samhällsekonomisk vinst för hela Norden, och det skulle bidra till att göra Norden till en mer dynamisk och framtidsinriktad region. Många tiotusentals personer pendlar varje dag över gränserna mellan de nordiska länderna. Många flyttar från ett land till ett annat på grund av jobb, studier eller kärlek. När människor nu visar att de är villiga att flytta inom Norden och nyttja hela den gemensamma arbetsmarknaden, ska då oenighet kring byråkrati få sätta käppar i hjulen?

Brevet är i första hand riktat till de svenska riksdagsmännen då Sveriges riksdag är först ut med sin temadebatt den 11 april 2012. Veckan efter genomförs liknande debatter i Danmark, Island, på Åland och på Färöarna den 20 april, i Norge den 24 april och den 25 april i Finland.

NFS och FNF avslutar sitt brev med ett önskemål om en gemensam nordisk målsättning för att undanröja alla gränshinder på arbetsmarknaden.

-  Vi vill föreslå en gemensam nordisk målsättning att till 2014 ska vi ha undanröjt alla gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden. Det skulle vara ett värdigt sätt att fira avtalet om den gemensamma arbetsmarknaden från 1954. Så blir 2014 ett verkligt 60-års-jubileum att fira.

Läs mer

Kontakter

Loa Brynjulfsdottir, generalsekreterare NFS.
tel. +46 (0)8 588 925 82
mobil: +46 (0)70 589 29 39