Dokumentåtgärder

Färöarna får inte fullvärdigt medlemsskap i Nordiska rådet

Färöarnas ansökan om fullvärdigt medlemsskap i Nordiska rådet bifalls inte. Detta är en fråga som i första hand bör diskuteras mellan Danmark och Färöarna, konkluderade Nordiska rådets presidium som möttes i Keflavik på Island på måndag.

29.11.2016
Fotograf
Mary Gestrin

Under mötet presenterades Färöarnas ståndpunkt av Ruth Vang, parlamentariker i Nordiska rådet och medlem av det färöiska lagtinget. Hon är missnöjd med presidiets beslut.

-Vi uppfattar oss inte som ett självstyrande område. Vi är ett folk, en nation. Jag vet inte vad vi gör i Nordiska rådet om detta är rådets syn på Färöarna, säger hon.

Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen tonar ned motsättningen.

-Statsminister Lars Løkke Rasmussen meddelade under Nordiska rådets session att den danska regeringen stöder de självstyrande områdenas önskan om en stärkt roll i det nordiska samarbetet så långt det är politiskt och juridiskt möjligt, och bara det är inom ramen för den danska grundlagen.

Den färöiska ansökan gällde fullt medlemsskap både i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. De nordiska samarbetsministrarna behandlade för sin del ansökan på sitt möte den första november och konstaterade då att det inte finns konsensus om att ge ett medgivande till Färöarnas ansökan om fullvärdigt medlemskap.

Danmarks samarbetsminister Peter Christensen informerade i det sammanhanget om att Danmark återkommer med ett förslag som kan stärka Färöarnas deltagande i det nordiska samarbetet ytterligare.

-Vi arbetar vidare utgående från detta, och jag ser fram emot regeringens förslag, säger Henrik Dam Kristensen. 

Kontakter