Dokumentåtgärder

Frivilligorganisationerna med i arbetet för ett gott och sunt Arktis

Mittengruppen menar att det är nödvändigt att stimulera olika folkliga organisationer och frivilligsektorn att arbeta för ett gott och sunt Aktis i framtiden.

23.03.2012

Siv Friðleifsdóttir vill att alla värnar det Arktiska området med sitt mycket specifika landskap och vill indra frivilligorganisationerna i det arbetet.

Fotograf
Karl R. Lilliendahl

- Norden står i en korsväg. Med klimatförändringar, öppnandet av Nordpassagen till följd av issmältning, med ökad turism och behovet för nya landsområden för bosättning ökar pressen på det nordliga jordklotet, framhöll Siv Friðleifsdóttir, ordförande och talesperson för Mittengruppen under Nordiska rådets debatt om Arktis som pågick i Islands parlament i Reykjavik.

Mittengruppen stödjer varmt förslaget om en gemensam nordisk arktisk strategi. I tillägg skall frivilligsektorn förstärkas. Utmaningar är enorma.

- Exempelvis på Island omfattar de så kallade oberörda områden ca 40% av landets yta. Sådana områden finns inte t.ex. i centrala Europa. Vi skall värna detta mycket specifika arktiska landskap, konkluderade Friðleifsdóttir.

Kontakter

Kontaktuppgifter
Siv Friðleifsdóttir, +35 489 27 646
siv(a)althingi.is

Terhi Tikkala, +358 50 434 5019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi