Dokumentåtgärder

Gränshinderombudsman kan hjälpa medborgare i knipa

En gränshinderombudsman och att först låta viktiga riksdagsbeslut gå på remiss till de nordiska grannländerna. Det var två förslag som diskuterades när den svenska riksdagen höll unik debatt om gränshinder i Norden.

12.04.2012

Ewa Björling, nordisk samarbetsminister, fick bland annat förslag på en gränshinderombudsman att fundera på under onsdagens debatt i riksdagen. (Arkivbild-Nordbild).

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Under april månad kommer alla de nordiska länderna anordna debatter i parlamenten om gränshinder inom Norden. Det är första gången som en sådan gemensam satsning görs, och det var den svenska riksdagen som var först ut.

Från alla politiska partier poängterades att man vill ha ett Norden där människor ska kunna röra sig mellan de olika länderna utan problem. Samtidigt finns också en enighet om att så fungerar det inte riktigt idag.

- Cirka en halv miljon människor har under de senaste nio- tio åren flyttat eller pendlat mellan de nordiska länderna. Många av dem vittnar om återkommande problem när det gäller uppkomsten av arbetslöshet, vid arbetsskador, vid studier eller vid pensionering, sade Åsa Torstensson, Centerpartiet.

De andra debattdeltagarna bidrog med andra exempel på gränshinder från de mest skilda områden, som att synskadade inte kan ta med sig ledarhunden, öl- och läskburkar som inte går att panta om man råkar ta med dem över en landsgräns, krav på svenskt personnummer för danskar med fritidshus i Sverige som vill skaffa telefon och olika standarder för byggmaterial som gör husbygge onödigt dyrt. 

Flera av politikerna pekar på införande av EU-direktiv som orsak till att det ständigt uppkommer nya gränshinder. Anders Andersson, Kristdemokraterna, frågade Ewa Björling, nordisk samarbetsminister om det inte finns möjligheter för de nordiska länderna att samordna EU-politiken för att få beslut som underlättar nordiskt rörlighet. Ministern svarade att det inte är EU-besluten som är problemet utan att man tänker olika när lagstiftningen ska implementeras.  

Ewa Björling lovade driva på för att lagförslag som kan leda till gränshinder först skickas på remiss till de nordiska grannländerna.

­- Vi kommer att lyfta fram dessa frågor under det svenska ordförandeskapet 2013, sade hon.  

Socialdemokraternas Karin Åström vill att det införs en Gränshinderombudsman, som har till uppgift att säkra att medborgares rättigheter inte blir kränkta, och som är placerad i Nordiska ministerrådet. En bra idé tyckte Centerpartiets Åsa Torstensson.

Jan Lindholm (MP) tror att frågor som rör gränshinder blir en stor fråga för svensk riksdag, först när den berör Stockholm. Därför behöver Stockholm göras till ett gränsområde. Det kan skapas genom ett snabbtåg mellan Oslo och Stockholm, som gör det attraktivt att arbetspendla.

- Att spinna på den visionen och beskriva alla de fördelar som det skulle innebära för Stockholm och dess utvecklingsmöjligheter tror jag är nyckeln till att få alla här i huset med på tåget. Ska man lösa stora problem måste man våga tänka stort
 
Marianne Berg, Vänsterpartiet, vill också gjuta mod i alla som jobbar med Nordenfrågor och citerade en feministisk kampsång från 70-talet: Vi vill, vi kan, vi törs. Ewa Björling, replikerade att hon ser fram emot att höra Marianne Berg sjunga denna sång i Nordiska Rådet.     

Kontakter

Louise Hertzberg

Norden i Fokus
- Nordiska ministerrådets informationskontor

Mobil (+46) 733 27 69 90
louise.hertzberg@nordicwelfare.org