Dokumentåtgärder

Hållbar utveckling stryper inte lönsamheten

Går det att kombinera hållbar utveckling med lönsamhet? Den frågan ställdes under ett seminarium i svenska riksdagen. Svaret var ja, men de nordiska länderna måste öka takten, våga sticka ut och inte vara så ängsliga.

07.05.2012

Från vänster: Mattias Broman, UD, Cecilie Tenfjord-Toftby, Nordiska rådets svenska delegation, Björn Söderberg, internationell entreprenör, Susanne Lindgren Elmgren, LO samt Svein Arild Steen-Mevold, direktör Scandic Hotell Norge. Foto: Louise Hertzberg

Nordiska rådets natur- och miljöpris och hållbart företagande uppmärksammades när seminariet om nordiskt CSR (Corporate Social Responsibility)-arbete arrangerades. Scandic Hotell har fått priset för sitt hållbarhetsarbete och Scandics norske direktör Svein Arild Steen-Mevold var på plats för att debattera det miljömässiga och sociala ansvarstagandet.

– De flesta känner till vårt arbete där gästerna ges möjlighet att återanvända handdukarna och spara på tvätt och att vi har övergett engångsförpackad tvål. Idéer som har tagits tillvara från de anställda och som idag kopieras av våra konkurrenter. Vi utbildar och involverar alla medarbetare inom hållbar utveckling på hotellet, säger han stolt.

Nordisk CSR-strategi

Utrikesdepartementets representant Mattias Broman presenterade arbetet med den nordiska CSR-strategin som ska hjälpa företag att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

– Vi står inför globala utmaningar och i Norden kan vi använda en gemensam strategi för att påverka. Det handlar om ansvarstagande i kärnverksamheten, att öka långsiktig hållbar konkurrenskraft samt att stärka det nordiska samarbetet.

Susanne Lindberg Elmgren, utredare från LO menar att om nordiska företag ska vara trovärdiga utomlands måste man börja på hemmaplan och skapa trygga anställningar i Norden. Hon fokuserade också på ansvaret i hela leverantörskedjan, att nordiska företag måste bli bättre på att skapa avtal och inte bara nöja sig med uppförandekoder.

De nordiska länderna i otakt

Talarna var eniga om att Norden är relativt bra på att kombinera hållbarhet med lönsamhet, men att utvecklingen går för långsamt. Inte minst i Sverige som tappar i takt jämfört med Finland och Danmark, enligt Åse Bäckström från KPMG. Charlie Aronsson från den ideella organisationen Fair Trade Center menar att den svenska ängsligheten gör sig påmind.

– Svenska företag är rädda att ta ledningen. Se hela kedjan, kräv skäliga levnadslöner för anställda i alla led och se till att samtliga medarbetare, inklusive säsongsanställda, får ta del av förbättringar.

Björn Söderberg, internationell entreprenör, instämmer i att den nordiska utvecklingen går för långsamt. Efter gymnasiet köpte han en enkelbiljett från Växjö till Nepal. Idag driver han hållbara företag i landet, där han bland annat tillverkar produkter av återvunnet papper från sopberget som växer längs med floden i Katmandu.

– Genom att satsa hundra kronor i månaden kunde femton medarbetare lära sig att läsa och skriva. Gräv där du står och gör det du kan, uppmanar han, och menar att det inte behövs komplicerade företagsdokument för att utbilda människor och kombinera lönsamhet med hållbar utveckling. Det är så enkelt att sitta i bekväma kontorsstolar utan att agera och det finns en kollektiv rädsla att sticka ut i Sverige, konstaterar han.

Seminariet som arrangerades av Nordiska rådets svenska delegation, Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott och Nordiska ministerrådets informationskontor avslutades med talarnas bästa råd för hållbart företagande.

– Börja med medarbetarna, säger Svein Arild Steen-Mevold och Susanne Lindberg Elmgren.

– Ta personligt, organisatoriskt och internationellt ansvar. CSR görs inte av andra, menar Mattias Broman från UD och Björn Söderberg, som uppmuntrar alla företag att våga misslyckas i sin strävan till att skapa hållbara företag.

Kontakter

Caroline Jonsson
Norden i Fokus
- Nordiska ministerrådets informationskontor
Tfn (+46) 8 545 536 11
E-post caroline.jonsson@nordicwelfare.org