Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Internasjonale avtaler om arktiske farvann ikke gode nok

Nordisk råd krever raskere handling rundt sjøsikkerhet og miljøberedskap i Arktis. Forslag til etablering av nordisk innsatsenhet til sjøs under utarbeidelse.

21.09.2011

– Skipstrafikken i Arktis øker hele tiden, og vi kan ikke vente lenger med å sikre en bedre beredskap for spesielt cruisetrafikken i de arktiske farvannene, mener Ann-Kristine Johansson, leder for Nordisk råds miljøutvalg.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Arktisk råd vedtok i mai sin første bindende avtale om en såkalt Search and Rescue-beredskap i Arktis. Samtidig arbeider FNs sjøfartsorganisasjon IMO med en ny Polar Code som skal øke sikkerheten for skip i de arktiske farvannene.

Men arbeidet går for langsomt, og det fokuseres ikke nok på miljøberedskapen og på forebygging, mener Nordisk råd.

– Skipstrafikken i Arktis øker hele tiden, og vi kan ikke vente lenger med å sikre en bedre beredskap for spesielt cruisetrafikken i de arktiske farvannene. Samtidig må vi være realistiske og innse at det ikke er mulig å opprettholde samme nivå av sikkerhet som i andre farvann. Derfor bør det fokuseres på forebygging i langt høyere grad enn det som gjøres i dag, mener lederen for Nordisk råds miljøutvalg, Ann-Kristine Johansson (S-Sverige).

Arbeidet med forebygging av miljøkatastrofer bør også framskyndes, hvis det er opp til Nordisk råd.

De nordiske landene har allerede et tett samarbeid om miljøberedskap til sjøs som går helt tilbake til den såkalte Københavnavtalen fra 1971.

Arktisk råd har nylig vedtatt å utarbeide forslag til en slik beredskap for å håndtere oljeforurensning i de arktiske farvannene, og Nordisk råd vil presse på for at erfaringer fra det nordiske samarbeidet på området nå brukes internasjonalt.

På Nordisk råds årlige toppmøte i november vil Miljøutvalget dessuten legge fram et forslag til et system for overvåking av de nordiske ansvarsområdene i de arktiske farvannene og etablering av en fellesnordisk maritim innsatsenhet i Arktis.

Kontakter

Tryggvi Felixson
Telefon +45 29 69 29 37
E-post tfe@norden.org