Dokumentåtgärder

Ishotell får diplom av Nordiska ministerrådet

ICEHOTEL i Jukkasjärvi i Sverige tilldelas ett nytt nordiskt hedersdiplom. Vinnaren får ett hedersdiplom och en penningsumma på 100 000 danska kronor, och det delas ut inom ramen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat.

11.10.2007

ICEHOTEL i Jukkasjärvi var en av sju kandidater som nominerats. Temat för hedersdiplomet, som delas ut i Oslo den 30 oktober, var i år turism och regional utveckling.

Ny Nordisk Mat lanserades av Nordiska ministerrådet hösten 2006. Målet med programmet är att främja nordisk matkultur och gastronomi samt design och turism kopplad till mat. De nordiska regeringarna vill genom programmet synliggöra Norden på den gastronomiska världskartan.

Den ambitiösa satsningen har en total budget på cirka 23 miljoner danska kronor åren 2007-2009. Nordiskt innovationscenter NICe är en viktig aktör i sammanhanget.

De övriga kandidaterna utgjordes av en saltfabrik i Danmark, restauranger i Norge och Island, redaktionen för en mattidning i Finland, en åländsk skördefest samt rektorn för livsmedelsskolan på Grönland.

Målet med hedersdiplomet är att hedra och stödja en organisation eller person som har gjort en speciell insats för att främja, utveckla och synliggöra de värden och den potential som finns i nordiska matvaror och nordisk matkultur.

Motiveringen är följande:

ICEHOTEL i Jukkasjärvi bidrar till en positiv utveckling i kust- och landområden, vidareutvecklar och styrker värdeskapandet av nordiska lokala och regionala råvaror och produkter.

ICEHOTEL i Jukkasjärvi ökar den nordiska konkurrenskraften för produktion av nordisk mat och turism samt stärker mångfalden bland nordiska råvaror, produkter och tjänster.

ICEHOTEL i Jukkasjärvi utvecklar och styrker tvärgående samarbeten inom gastronomi, kultur, regional utveckling och råvaruproduktion.

ICEHOTEL lockar nordbor, européer men också japaner, kineser och amerikaner för att uppleva, maten, designen och naturen.

ICEHOTEL sammankopplar nordisk design och kultur med nordisk mat och matkultur.