Dokumentåtgärder

"Jämställdhet är vår bästa investering"

Allt fler länder vill veta hur investeringar i jämställdhet kan generera ekonomisk tillväxt. Ändå tvekar många regeringar fortfarande inför kostnaderna. Spotify och andra globala företag som erbjuder sina anställda föräldraledighet med lön är viktiga pådrivare för förändring. Det framkom vid debatten Parental leave, a key to prosperity – and other true stories i FN-högkvarteret i New York i september.

11.10.2017

FN-panelen gav politiska, praktiska och personliga exempel på att föräldralediget är en nyckel till välstånd.

Fotograf
Pontus Höök

- Det är inte mobiltelefoner, bilar och olja som varit nordens viktigaste tillväxtmotorer. Jämställdhet är vår mest värdefulla investering, sa Børge Brende, Norges utrikesminister när han öppnade debatten under FN:s högnivåvecka.

Han syftade på den infrastruktur av betald föräldraledighet och bra barn- och äldreomsorg för alla som de nordiska länderna byggde upp under 70- och 80-talen.  Investeringarna har gjort att andelen kvinnor på arbetsmarknaden i Norden ökade från runt 45 till runt 75 procent.

Internationell efterfrågan

Just nu finns ett starkt internationellt intresse för hur Norden uppnått så bra resultat när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden, inte minst eftersom jämställdhet är ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Debatten i FN kom att handla främst om de samhälls- och företagsekonomiska aspekterna av jämställdhet, och hur politiken kan samspela med näringslivet för att nå förändring.  

Phumzile Mlambo- Ngcuka, chefen för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, sa att flera globalt viktiga makroekonomiska aktörer, som Världsbanken och World Economic Forum, numera pratar om  den ekonomiska betydelsen av betald föräldraledighet för både mammor och pappor. Många länder står inför demografiska utmaningar och behöver öka fertiliteten.

Behöver nå beslutsfattare

- Det är positivt, det betyder att vi är på väg någonstans.  Men budskapet når inte tillräckligt många beslutsfattare. Den offentliga politiken måste skapa förutsättningar för arbetsgivare att anställa både mammor och pappor, sa hon.

Kristin Skogen Lund, ledare för norska organisationen Næringslivets Hovedorganisasjon,  NHO , bekräftade  att näringslivet behöver politiska regleringar kring rätten till föräldraledighet och barnomsorg .

- Det kan verka paradoxalt att en företagsorganisation uppmuntrar anställda att vara borta från jobbet. Men det är den bästa investering vi kan göra. Värdet av Norges höga andel kvinnor på arbetsmarknaden överstiger våra oljevinster, sa hon.

Pappaledigt viktigaste åtgärden

Den norska näringslivsorganisationen anser att pappakvoten, alltså en period i föräldraledighetssystemet som är bara får användas av pappor, är en av de viktigaste åtgärderna för att öka andelen kvinnor i ledande ställningar i Norge.

- Det är först när män får erfarenhet av att ta huvudansvaret för barn och hem under en längre period som mönster kan ändras. Det kommer förändra yrkeskarriären för både män och kvinnor, sa Kristin Skogen Lund och tillade  att det tar lång tid att förändra normer.

Musikjätten Spotify, med anställda i USA, Europa, Brasilien, Japan, Singapore  och Australien, väckte enorm uppmärksamhet när företaget 2015 införde sex månaders betald föräldraledighet för alla anställda nyblivna föräldrar.

Spotify skapar ny kultur

Isa Notermans, global chef för mångfald och inkludering på Spotify, berättade att förmånen gjort att företaget kunnat öka andelen anställda kvinnor från 22 till 46 procent.

Samtidigt, berättade hon, är det inte alldeles enkelt at få de anställda att använda förmånen.

-  Både män och  kvinnor på Spotify’s USA-kontor tvekar att ta föräldraledigt, de oroar sig för hur det ska påverka deras karriärer. Vi behöver skapa en ny kultur som synliggör föräldraskapet och visar att balans mellan arbete och liv gynnar företaget. Det är en kultur som inte är fullt så individualistisk som den omgivande amerikanska kulturen, sa Isa Notermans.  

Investeringar i vård och omsorg avkastar

Om riktigt många globala företag gör som Spotify, skulle de kunna röja vägen för regeringar som tvekar att investera i en infrastruktur av föräldraledighet och  subventionerad barn- och äldreomsorg, argumenterade Sharan Burrow, generalsekreterare för det globala facket, ITUC.

- Låt oss se till att snart ha 100 globala företag som erbjuder de anställda fundamentala rättigheter, oavsett om de jobbar i USA eller Nigeria! sa hon.

Men egentligen har regeringarna ingen anledning alls att tveka, anser Sharan Burrow:

- Vill man ha ut kvinnor på arbetsmarknaden behöver man investera i vård och omsorg. Om man investerar 2 procent av BNP i vård, får man 6 procent ökning av sysselsättningen, sa hon.

Nordiska erfarenheter relevanta 

Den nordiska arbetsmarknadsmodellen, där investeringar i ”work-life balance” har banat väg för ett delat försörjnings- och omvårdnadsansvar, är unik.

Men Dagfinn Høybråten, Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, argumenterade för att andra länder, i olika stadier av utveckling,  kan använda sig av de nordiska erfarenheterna.

- Jag är helt säker på att våra erfarenheter är relevanta för andra länder. I botten ligger ett socialt kontrakt: Du bidrar och betalar skatt och får vissa rättigheter tillbaka. Ett sådant socialt kontrakt kan etableras på olika nivåer. Många utvecklingsländer har högre tillväxt än vi, men har problem med jämlikhet och fördelning av tillväxten, sa Dagfinn Høybråten. 

Han berättade om det utåtriktade nordiska initiativet The Nordic Gender Effect som ska svara på den starka internationella efterfrågan på nordiska erfarenheter av jämställdhetspolitik.

- Vi vill gärna dela våra erfarenheter, eftersom vi tror att fler än vi kan ha glädje av dem. Och enligt vår erfarenhet är jämställdhet inte bara det rätta att göra - utan även det smarta att göra, sa Dagfinn Høybråten.

Kontakter

Anna Rosenberg
Telefon +4529692941
E-post annros@norden.org

Julia Fäldt Wahengo
Telefon +45 29 69 29 13
E-post julwah@norden.org