Dokumentåtgärder

Kim Leine vinner Nordiska rådets litteraturpris 2013

Den dansk-norska författaren Kim Leine mottar Nordiska rådets litteraturpris 2013 för romanen ’Profeterna vid Evighetsfjorden’ (Gyldendal 2012; på svenska Forum, 2013)

30.10.2013
Fotograf
Magnus Froderberg/norden.org

Ur bedömningskommitténs motivering:

"Nordiska rådets litteraturpris 2013 tilldelas Kim Leine för romanen Profeterna vid Evighetsfjorden, ett medryckande epos om förtryck och uppror, ett antikolonialistiskt, brett förgrenat verk, som fantiserar över människan som kropp och tanke."

Leine är föd i Norge, men flyttade till Danmark som 17-åring. Kim Leine har bott och arbetat på Grönland i 15 år. År 2004 återvände han till Danmark och debuterade med minnesromanen ’Kalak’ (2007).

2009 utkom romanen ’ Tunu’, där Kim Leine söker sig tillbaka till Grönland, denna gång som ram för berättelsen om en ung dansk manlig sjuksköterskas möte med det grönländska samhället och bygdekulturen.

’Profeterna vid Evighetsfjorden’ är Kim Leines fjärde roman och berättar historien om den danske prästen Morten Falck, som i slutet av 1700-talet reser till Grönland.

Nordiska rådets litteraturpris är på 350 000 danska kronor. Läs mer om priset och alle de nominerade författarn

Läs mer om författaren här

Ytterligare information:

Lilian Munk Rösing
medlem i bedömningskommittén,
+45 51274109

Kontakter

Lilian Munk Rösing
medlem af bedømmelseskomitéen,
+45 51274109