Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

KreaNord åbner for ansøgninger den 27. marts 2013

KreaNord under Nordisk Ministerråd indkalder til ansøgninger om midler til kreative erhverv i Norden. Den første ansøgningsrunde åbner den 27. marts . Der kan ansøges om op til 1 mio. DKK (134 000 EUR). Administrationen af KreaNords nye program vil fra marts 2013 blive varetaget af Kulturkontakt Nord.

05.03.2013

KreaNord ønsker gennem programmet at forbedre vækstmulighederne for de kulturelle og kreative erhverv i Norden. Formålet med initiativet er at bidrage til en sammenhængende branchetækning i Norden – enten ved samarbejde mellem eksisterende brancheorganisationer eller ved oprettelse af nye. Projekterne kan med fordel løbe over flere år.

Det er afgørende for vurderingen af projektet, at det sigter mod at skabe vækst i branchen. Desuden lægges der vægt på, at projektet kan have en afsmittende effekt og bidrage til vækst i andre kreative erhverv.

Hvem kan søge?

KreaNords program er åbent for alle aktører indenfor de kreative erhverv i Norden. Brancheorganisationer opfordres især til at søge.  Hvis der ikke findes en nordisk brancheorganisation er det også muligt at søge om midler til at etablere en. Ved vurderingen af ansøgninger lægges der især vægt på store strategiske projekter med et stærkt nordisk præg. Hver ansøger og projekt kan søge om op til 1 mio. DKK svarende til 134 000 EUR.

Som det også er tilfældet for de andre programmer Kulturkontakt Nord administrerer, Kultur- og kunstprogrammet, Nordisk-baltisk Mobilitetsprogram for kultur og NORDBUK, skal den nordiske dimension i projektet være stærk, hvis det skal tildeles midler. Blandt andet gælder det, at der skal være samarbejdspartnere fra mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være nordiske. Det tredje land kan med fordel være et ikke-nordisk land. Det kan også være et ikke-europæisk land.

Den væsentlige forskel på dette program og de øvrige som Kulturkontakt Nord administrerer er, at KreaNord fokuserer på de kreative erhverv. Der skal altså være et forretningsaspekt i ansøgningerne.

Hvis der er lande udenfor Norden med i projektet, skal det nordiske perspektiv i projektet være det bærende. Projektet skal desuden fremme samarbejde og øge kontakterne mellem de nordiske lande.

Formål

Det overordnede formål med programmet er at fremme det nordiske samarbejde i den kreative sektor i Norden. KreaNord vil gennem programmet bidrage til, at Nordens kreative brancher bliver udviklet og er med til at skabe et velstående, kreativt og konkurrencedygtigt Norden.

Følg med på Kulturkontakt Nords og KreaNords hjemmeside www.kreanord.org, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

Kontakter