Dokumentåtgärder

Kristin Halvorsen: Modultänkande motverkar studieavhopp

Vårdutbildningarna i Norden lockar till sig många studerande, men många väljer att avbryta studierna. En bättre koppling till arbetslivet och möjligheter att bygga på en praktisk utbildning med mer teoretiska block kan vara sätt att bryta trenden, säger Kristin Halvorsen, kunskapsminister i Norge.

26.04.2012
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

- Kontakten med arbetslivet ska ge god växelverkan i utbildningarna. Det är viktigt att unga har möjlighet att skaffa sig praktisk arbetserfarenhet samtidigt som de kommer vidare i utbildningssystemet, säger Kristin Halvorsen.

- Jag är också väldigt angelägen om de som inleder sina studier inom praktiska utbildningar ska kunna gå vidare och utbilda sig på en högre nivå. Vi vet i Norge att många unga väljer att hoppa av praktiska studier för att börja på en teoretisk utbildning. Därför startar vi försök för att se hur vi kan förbättra detta.

Framtidens välfärdsyrken stod på agendan när de nordiska ministrarna för utbildning och forskning möttes i Oslo den 25 april. En av utgångspunkterna i ministerrådets fokus på välfärdsutbildningar och rekrytering till välfärdsyrken är att befolkningens kompetens utgör den viktigaste faktorn för tillväxt. Många utmaningar kring välfärdsutbildningarna är också gemensamma för länderna, vilket Kristin Halvorsen ser som uppmuntrande med tanke på samarbetet.

- Ingen av oss kommer att lyckas om inte utbildningarna lyckas. Vi har ansvaret för att omsorgssektorn och välfärdsstaterna har arbetstagare med riktiga kompetenser. Gemensamma problemställningar är t.ex. utbildningen på högre nivå som vi måste rekrytera fler till, och att våra unga tenderar att avbryta praktiska studier. Gemensamt är också att vi har många vuxna som vill bygga på sin yrkeskunskap, säger Halvorsen.

Också den tekniska utvecklingen påverkar framtidens kompetenskrav.

- Vi står inför en våg av åldrande i alla länder, och det kommer att finnas efterfrågan efter många hälsotjänster. Många äldre kommer också att vilja bo hemma, och vi har en stor utmaning med att få till tekniska lösningar och utveckla den omsorgen, säger Kristin Halvorsen.

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-post heor@norden.org