Dokumentåtgärder

Ledande nordiska näringsexperter träffas i Reykjavik för att diskutera vad vi alla bör äta

Den tionde nordiska näringskonferensen äger rum på Island den 3–5 juni. Ett särskilt mål med konferensen är att skapa en större förståelse av kopplingen mellan mat, kostvanor och hälsa. De kommande nordiska näringsrekommendationerna kommer också att diskuteras.

31.05.2012
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordic Nutrition Conference (NNC) fokuserar på viktiga hälsofrågor och har som mål att främja samarbete mellan intressenter på området, som exempelvis myndigheter, konsumenter och offentlig-privata partnerskap. Konferensen hjälper nordiska forskare att förbereda sig inför att ta täten i internationella forskningsprojekt på området näring och mat och ökar därigenom deras inflytande internationellt.

Kommittén för konferensen utgörs av flera näringsexperter från vart och ett av de fem nordiska länderna, och 200 sammanfattningar har tagits emot och 400 registreringar väntas komma in.

De ämnen som tas upp är bland annat den nordiska övervakningen av kost, fysisk aktivitet och övervikt och det kommer även att hållas föredrag om samnordiska projekt som exempelvis nyckelhålsmärkningen. En rapport om arbetets fortskridande med den nordiska handlingsplanen för ett bättre liv genom mat och motion kommer att presenteras. Och det kommer att hållas sessioner om exempelvis övervikt och D-vitamin.

På tisdagsmorgonen den 5 juni planerar man att hålla en särskild session om de nordiska näringsrekommendationerna 2012. Det kommer också att hållas föredrag om miljö och hållbar utveckling och lokal mat samt om livsmedels-och näringssäkerhet och om folkhälsa.

NNC 2012 kommer att stärka det nordiska samarbetet på området. Tidigare konferenser har haft stor betydelse för utvecklingen av officiella näringsrekommendationer och folkhälsa för människor i alla åldersgrupper i de nordiska länderna.

Den nya upplagan av de Nordiska näringsrekommendationerna – ett ledande referensverk på näringsområdet på global nivå – väntas bli klar i början av 2013.