Dokumentåtgärder

Livlig nordisk debatt om Nato, Ryssland och Östersjön

Debatten om Nato, Ryssland och hur Norden ska förhålla sig till det spända säkerhetsläget i Östersjön blev livlig på Nordiska rådets konferens om försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete.

11.10.2016

Docenten Ann-Sofie Dahl, försvarsexperten Håkon Lunde Saxi och Nordiska rådets president Henrik Dam Krsitensen debatterade nordiskt försvarssamarbete på konferensen.

Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org

Konferensen ordnades i Helsingör på måndagen på initiativ av den danska delegationen i Nordiska rådet. Danmark är ordförandeland i Nordiska rådet i år och har försvarssamarbete som ett av tre prioriterade områden.

Det var efter ett anförande av svensk-danska Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik, som debatten på konferensen tog fart.

Dahl talade under rubriken ”Rysk aggression och nordiska responser”. Hon medgav att aggression är ett starkt ord, men räknade samtidigt upp exempel på vad hon ansåg vara tecken på Rysslands allt aggressivare beteende mot sina grannländer kring Östersjön.

Enligt Ann-Sofie Dahl vore det bäst att både Sverige och Finland skulle vara medlemmar i Nato.

- Ett svenskt och finländskt Nato-medlemskap vore det optimala för att stärka säkerheten i Östersjön, sade Dahl.

I dag är alla andra nordiska länder utom Sverige och Finland medlemmar i Nato.

Natoförslag fick mothugg

Erkki Tuomioja, före detta utrikesminister i Finland och medlem av Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet, tog starkt avstånd från Ann-Sofies Dahls förslag.

- Jag är inte rädd för Ryssland, men jag är rädd för den typen av krigisk retorik som vi just hörde, sade Erkki Tuomioja efter Dahls anförande.

Enligt Tuomioja borde man fråga sig hur Norden kan påverka den internationella politiken så att den hätska retoriken avtar.

- De nordiska länderna borde agera proaktivt för att motverka aggressiv retorik, inte hetsa till ytterligare motsättningar, sade Tuomioja.

De nordiska länderna borde agera proaktivt för att motverka aggressiv retorik, inte hetsa till ytterligare motsättningar

Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen konstaterade att det som sker kring Östersjön liknar situationen under kalla kriget. Han efterlyste ökat samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna för att visa sammanhållning mot Ryssland.

- Vi måste göra det klart för Ryssland att deras provokationer är fullständigt oacceptabla, sade Dam Kristensen.

Mer debatt på Nordiska rådets session

Försvarskonferensen inleddes med en seglats med danska flottans hypermoderna 140 meter långa fregatt Iver Huitfeldt på Öresund, där besökarna bland annat fick se en uppvisning av samspelet mellan helikopter och stridsbåt.

Själva konferensen bjöd på anföranden av tre experter. Förutom Ann-Sofie Dahl talade också FN-experten Kristoffer Nilaus Tarp och försvarsforskaren Håkon Lunde Saxi.

Mer säkerhetspolitisk debatt i nordisk tappning väntas under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-3 november då både de nordiska utrikesministrarna och försvarsministrarna ger sina redogörelser till rådets parlamentariker.

Konferensen i Helsingör ordnades i samarbete mellan Nordiska rådet, Folketinget, Forsvarsakademiet och danska Försvarsministeriet.

Kontakter

Matts Lindqvist
Telefon (+45) 29 69 29 05
E-post matlin@norden.org