Dokumentåtgärder

Många möjligheter i Nordens fossilfria framtid

Skräddarsydda lösningar och tydliga prioriteringar behövs för att de nordiska länderna och regionerna ska blomstra med minsta möjliga koldioxidutsläpp. Nordregio Forum 2016 i Helsingfors satte Nordens gröna omställning under lupp.

28.11.2016

Annika Rosing presenterar resultaten från Grön tillväxt-initiativet vid Nordregio Forum 2016

Fotograf
Nordregio/Pipsa Salolammi

Om världens befolkning fortsätter att växa enligt nuvarande prognoser kommer det år 2030 på världsplan att behövas 50 procent mer mat, 45 procent mer energi och 30 procent mer vatten än i dag.

- Det finns inga snabba lösningar, men säkert är att bioekonomin är nästa ekonomiska våg som kan erbjuda ekonomisk tillväxt och välmående, sade Finlands näringsminister Olli Rehn i sitt anförande vid Nordregio Forum 2016, som den 22-23 november engagerade experter från Norden och Europa kring övergången från en fossil till biobaserad ekonomi. 

Annika Rosing, avdelningschef på Nordiska ministerrådet presenterade resultaten från de nordiska statsministrarnas initiativ kring grön tillväxt.

- Initiativet har varit en succé både i de nordiska länderna och i en mer internationell kontext. De projekt som fokuserar på återvinning av plast och textilier visar att Norden enbart genom att organisera återvinningen kan skapa 4 000 nya jobb. Forskningen kring subventioner av fossila bränslen och hur dessa kan utfasas i utvecklingsländer gjorde har lämnat avtryck internationellt och kommer att följas upp i statsministrarnas nya initiativ, sade Rosing. 

Komplexa energisystem

Mika Anttonen, vd för den finska bensinstationkedjan St1 lyfte fram att det saknas en djupare förståelse för komplexiteten i världens energisystem och hävdade att beslutsfattarna i Norden lägger tid och pengar på fel saker.

- Man kunde tro att vi har all teknologi som behövs för att stoppa klimatförändringen. Det har vi inte. T.ex. elbilar är bra, men de är inte tillräckligt effektiva med dagens teknik. Bättre för klimatet vore just nu att kanalisera skattepengar till forskning och utveckling för att öka produktionen av biobränslen - först när vi uppnår kritiska volymer av biobränslen kan råoljekonsumtionen minska, sade Anttonen.

Lösningarna är lokala

- Problemen är globala men lösningarna lokala. Det behövs internationella och tvärsektoriella lösningar på alla nivåer, tydliga prioriteringar och god koordinering för att undvika policykonflikter, sade Charlotta Söderberg från Lunds universitet, som presenterade den framtida bioekonomins utmaningar ur ett förvaltningsperspektiv.

Dagfinn Höybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, underströk vikten av nordiskt samarbete och möjligheterna att påskynda den gröna omställningen med lagens hjälp. 

- Underskatta inte befolknings beredskap till förändring. Uppmuntra den i stället, och ta lagstiftningen till hjälp för att hjälpa den gröna omställningen på traven, sade Høybråten.

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-post heor@norden.org