Dokumentåtgärder

Miljarder kan sparas genom samnordiskt energistöd

En genomsnittsfamilj kan spara 1 500 kronor årligen, om de nordiska länderna samordnar sina stödordningar för hållbar energi. Nordiska rådet uppmanar regeringarna i Norden att undersöka möjligheterna till en harmonisering av produktionsstödet till grön energi.

03.11.2010

- Vi ska säkra att produktionen av hållbar energi blir mer ekonomiskt effektiv, och därför vill vi få en grundlig analys av möjligheterna att harmonisera stödordningarna för hållbar energi i de nordiska länderna, säger Anita Brodén, svensk medlem i Nordiska rådets miljöutskott.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Enligt modellberäkningar som nordiska närings- och miljöpolitiker precis har diskuterat på Nordiska rådets session på Island finns det miljarder att spara bara genom att samordna det sätt på vilket man stödjer produktionen av hållbar energi i Norden.

Danmark har ett prisregleringssystem, där leverantören har garanterats ett lägsta pris av staten. Sverige har ett marknadsbaserat system – som Norge överväger att införa – där producenterna får ett certifikat för att leverera grön energi, medan konsumenterna avgör priset.

Nordiska rådets Närings- och miljöutskott är enigt om att regeringarna bör undersöka vilka fördelar det finns med ett gemensamt system.

- Vi ska säkra att produktionen av hållbar energi blir mer ekonomiskt effektiv, och därför vill vi få en grundlig analys av möjligheterna att harmonisera stödordningarna för hållbar energi i de nordiska länderna, säger Anita Brodén, svensk medlem i Nordiska rådets miljöutskott.

Denna undersökning ska vara neutral i förhållande till de olika tekniker som vi använder i de nordiska länderna, det vill säga vatten, vind och andra former, tillägger hon.

De nordiska länderna har redan en gemensam elmarknad via elbörsen Nord Pool. De nordiska statsministrarna talade på sitt pressmöte under Nordiska rådets session varmt för att förstärka detta samarbete och säkerställa att Norden står som en föregångsregion i Europa på energiområdet.

En harmonisering av stödordningarna för hållbar energi skulle betyda att produktionen flyttar dit, där den är mest räntabel och där det är billigast att leverera grön energi. Beräkningar visar att inbesparingen skulle uppgå till minst tio miljarder danska kronor årligen fram till 2020.