Dokumentåtgärder

Mittengruppen: Garantera rörelsefrihet för alla – även för de äldre

Under Nordiska rådets debatt om framtidens välfärdslösningar argumenterade Mittengruppen för att medborgarna skall få fritt välja var de får välfärdstjänsterna. Detta gäller också för de äldre.

26.03.2012

Anders Andersson från Mittengruppen i Nordiska rådet vill öka möjligheterna för alla att välja fritt inom sjukvård, omsorg och boende.

Fotograf
Karl R. Lilliendahl

- Vi vill stödja en utveckling som ger olika former för fritt-val system med hänsyn till sjukvård, omsorg och boende, säger Anders Andersson från Mittengruppen.

- Kvaliteten i omsorgen skall utvecklas starkt. Detta kvalitetsarbete skall göras så att vars och ens villkor och egna önskemål beaktas.

Vid sidan av de offentliga och privata utförarna vill Mittengruppen värna de ideella organisationernas roll som producenter av framtida välfärdstjänster.

Kontakter

Kontaktuppgifter
Anders Andersson, +46702498212
anders.andersson(a)riksdagen.se

Terhi Tikkala, +358504345019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi