Dokumentåtgärder

Näringsutskottet imponeras av Europas grönaste stad

Vad gör en region framgångsrik och vilka förutsättningar krävs för att kunna öka tillväxten i en region som inte har en direkt geografisk koppling till storstäderna? Vad har det kommunala självstyret för betydelse och hur skapas dialog mellan näringsliv och politik? Det var några av de frågor som nordiska parlamentariker tog med sig till Växjö.

29.06.2011

Jessica Polfjärd är ordförande i Nordiska rådets näringsutskott och anser att det är viktigt med dialog och förståelse mellan näringsliv och politiken. Under veckan besökte utskottet Växjö.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Växjö i Sverige har under en tid visat upp sig som den bästa klimatkommunen i världen, blivit utsedd till Europas grönaste stad, visat upp en befolkningstillväxt som endast slås av Stockholm, man har bland de lägsta sjuktalen i Sverige, staden har satsat på energieffektivitet i byggandet, skapat en attraktiv och internationell kunskapsmiljö, skapat och deltagit i internationella nätverk och dessutom, enligt Landshövdingen Kristina Alsér, visat upp ett tydligt ledarskap. Det är några av de faktorer som gjort Växjö till en av de intressantaste städerna i Norden att studera och dra lärdomar av.

Det var också anledningen till att Nordiska rådets näringsutskott besökte en del av regionen under ett par dagar i juni. Näringsutskottet träffade representanter från det växande Linnéuniversitetet med sina 35 000 studenter, Landshövdingen, kommunens ledande politiker och representanter från näringslivet.

TV, radio och den lokala tidningen Smålandsposten rapporterade från besöket. Näringsutskottets ordförande Jessica Polfjärd uttalade i samband med besöket att det är viktigt med huvudbudskapet från näringslivet och politikerna i Växjö, att man har långsiktiga mål och en dialog och förståelse mellan näringsliv och politiken. En aspekt som de nordiska politikerna i utskottet kände igen sig i var ett rådande konsensusperspektiv, i Växjös fall kring miljö- och energifrågor. De lokala representanterna angav också decentralisering som mycket viktigt och prisade samtidigt det unika lokala självstyret.

Utskottet hann även med ett besök på ett av Nordens största företag, IKEA som har sitt huvudkontor i det närliggande Älmhult. Här fick politikerna en genomgång av företagets betydelse för regionen men också vad dialogen mellan de regionala parterna har för betydelse för företagets framtida utveckling. Företagets VD, Thomas Carlzon passade på att skicka med ett budskap till de samlade politikerna om vikten av en välfungerande infrastruktur i Norden för att kunna skapa tillväxt i framtiden.

Växjö är en av fjorton nordiska kommuner som tävlar om att bli Nordisk Energikommun 2011.

Se TV-inslag från Sveriges televison.