Dokumentåtgärder

Norden kan bli världens laboratorium för minskade klimatutsläpp

Kan Norden visa världen vägen mot ett samhälle med lägre energiförbrukning och minskade klimatgaser? Det anser Nordiska rådets Miljöutskott som vill göra Norden till ett testområde för bättre klimatlösningar. De globala klimatförhandlingarna går trögt och vi måste gå i täten genom att helt konkret visa nya vägar, lyder det enhälliga budskapet från en rad politiker till årets nordiska toppmöte i Köpenhamn den 1-3 november.

01.11.2011

Nordiska rådet kommer att be Nordiska ministerrådet undersöka möjligheten att etablera ett samarbete som kan visa andra länder i FN hur långt man kan gå för att reducera klimatutsläpp.

Fotograf
Nikolaj Bock

Nordiska rådets Miljöutskott föreslår att man överväger etablering av en ”klimatbubbla”, där de nordiska länderna går samman med andra intresserade länder för att dokumentera hur man kan minska klimatutsläpp utan att det går ut över samhällsekonomi och välfärd.

- De nordiska länderna kan och bör gå i täten i de globala klimatförhandlingarna. Därför ber vi Nordisk Ministerrådet undersöka möjligheten att etablera ett samarbete där vi ännu tydligare kan visa de andra länderna i FN hur långt man faktiskt kan gå för att reducera utsläpp, säger Jan Lindholm (Miljöpartiet – Sverige) från Nordiska rådets Miljöutskott.

Utskottet önskar också en redogörelse från de nordiska regeringarna över hur man kan öka reduktionen av de så kallade kortlivade klimatämnena, exempelvis sot och icke CO2-relaterade gaser, som drabbar i synnerhet Arktis hårt.

- Vi kommer också att uppmana ministerrådet att helt specifikt kartlägga vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta för att minska utsläpp av kortlivade klimatämnen som exempelvis sot, fortsätter han.

Utskottet önskar en handlingsplan för arbetet med kortlivade klimatämnen, även med tanke på att främja insatsen mot dessa i de icke-industrialiserade länderna.

Nordiska rådet uppmanar vidare ministerrådet att belysa vilka politiska instrument som har varit de mest effektiva för att reducera utsläpp av klimatgaser i Norden och inte minst utreda förutsättningarna för ett tätare samarbete kring en så kallad ”klimatbubbla” av länder som kan gå i täten och visa vägen i FN.

Kontakter

Tryggvi Felixson
Telefon +45 29 69 29 37
E-post tfe@norden.org