Dokumentåtgärder

Norden och Brittiska Jungfruöarna överens om att underteckna avtal om informationsutbyte

De nordiska länderna och Brittiska Jungfruöarna har kommit överens om att sluta avtal om utbyte av skatteuppgifter samt en rad kommersiella avtal i maj. Avtalen om informationsutbyte är en del av en gemensam kampanj från avtalsparternas sida för att skärpa de globala satsningarna på att förhindra skatteflykt.

25.03.2009

Avtalen om informationsutbyte kommer att ge skattemyndigheterna tillgång till information om alla personer som försöker undvika att betala skatt på inkomster och kapitalinvesteringar och kommer också att bidra till att avslöja tillgångar som inte har rapporterats i hemlandet. Den information som ska utbytas är bland annat uppgifter om verkligt ägande i företag i hela ägarkedjan; instiftare, trustförvaltare och förmånstagare samt uppgifter som innehas av banker och finansiella institut.

Avtalen kommer att undertecknas vid en ceremoni som hålls i samband med att Nordiska rådets finansministrar har möte i Reykjavik den 18 maj. En politisk process måste dock avslutas innan avtalen kan undertecknas.

Avtalen är en fortsättning på ett omfattande projekt och de nordiska länderna har redan ingått liknande avtal med Isle of Man, Jersey och Guernsey och kommer också att underteckna motsvarande avtal med Cayman Islands och Bermuda i april. Vidare pågår det långtgående förhandlingar med Aruba och Nederländska Antillerna. Det pågår också förhandlingar med andra jurisdiktioner.

I kraft av avtalen med de nordiska länderna fortsätter Brittiska Jungfruöarna att implementera OECD:s standarder när det gäller genomlysning och informationsutbyte på skatteområdet. Brittiska Jungfruöarna förband sig att följa OECD:s standarder redan år 2002 och ingick sitt första avtal om informationsutbyte med USA samma år. Brittiska Jungfruöarna har därefter även slutit sådana avtal med Australien och Storbritannien, vilket skedde år 2008.