Dokumentåtgärder

Norden ska göra en skillnad i EU

– Vi ska avlägsna orimliga gränshinder så att Norden kan bli en språngbräda för företags större äventyr ute i Europa, sade Bertel Haarder, minister för nordiskt samarbete, på onsdagen på ett stort seminarium om Norden och EU.

26.11.2009

Vi ska avlägsna orimliga gränshinder så att Norden kan bli en språngbräda för företags större äventyr ute i Europa, sade Bertel Haarder, minister för nordiskt samarbete.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Haarder fick uppbackning för sin synpunkt av Johan Tiedemann, den svenske statssekreteraren för nordiskt samarbete. Han beskrev Norden som en mental union som inte ska undermineras av gränshinder:

– De nordiska länderna ska bli betydligt bättre på att implementera EU-lagstiftningen på ett enhetligt sätt, poängterade Tiedemann.

Árni Þór Sigurðsson, ordförande för det isländska alltingets utrikesutskott, menade att de nordiska länderna kan få betydligt större inflytande på utformningen av lagarna i EU:

– Vi kan inspirera och påverka EU:s lagstiftning så att exempelvis fiskeripolitiken blir mycket mer hållbar, sade Sigurðsson.

Just inom miljöområdet har Danmark, Finland och Sverige lyckats med att sätta en tydlig prägel på EU:s politik, förklarade universitetslektor Gunnhildur Lily Magnúsdottir, som redogjorde för sina forskningsresultat under paneldebatten.

Magnúsdottir sade att även om de tre EU-länderna har mindre än sju procent av röstandelarna i EU:s ministerråd har de dragit särskild nytta av Nordens starka gröna image för att påverka EU:s miljöpolitik.

Halldór Asgrimsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, underströk att ett eventuellt isländskt medlemskap i EU skulle kunna stärka den nordiska rösten i Europa, inte minst i förhållande till hela Nordatlanten.

Nordens starka tradition av samarbete har i hög grad också präglat utformningen av EU:s Östersjöstrategi, poängterade Colin Wolfe, kontorschef för Generalsekretariatet för regionalpolitik i Bryssel.

– Den särskilda styrkan i strategin är att Östersjöländerna vart och ett för sig har förbundit sig politiskt att genomföra de enskilda projekten, sade Wolfe.

Globaliseringschefen från Dansk Erhverv Ole Schmidt menade att det är en stor utmaning att få Östersjön etablerad som en region.

Jan Høst Schmidt, danska representationens chef för Europeiska kommissionen, ser Östersjöstrategin som en given möjlighet till att få ett direkt inflytande över EU:s politik.

– Därför är det oerhört viktigt att Nordiska ministerrådet pressar på för att få strategin implementerad samt de många konkreta projekten, avslutade Schmidt.

Seminariet hölls i Nordiska ministerrådet och anordnades av Europeiska kommissionen och Norden i Fokus i Danmark.

Kontakter

Louise Hagemann
Telefon +45 21 71 71 41
E-post loha@norden.org