Dokumentåtgärder

Nordisk-baltisk ministerkonferens om digitalisering

Norges nordiska samarbetsminister, EES- och EU-minister Frank Bakke-Jensen och kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner önskar ett tätare nordisk-baltiskt samarbete om digitalisering. Den 24-25 april står de värdar för en nordisk-baltisk ministerkonferens i Oslo, Digital North, inom ramen för det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

14.03.2017

– Norden och Baltikum är ledande på digitalisering i Europa. Ett tätare samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna kan ge ökat mervärde, flera arbetstillfällen och bidra till bättre tjänster för invånarna över landsgränserna i norr, säger Jan Tore Sanner.

Digital North samlar ministrar med ansvar för digitaliseringspolitik från Norden och Baltikum samt representanter från näringslivet i regionen. Därtill deltar representanter på hög nivå från OECD och EU-kommissionen. På agendan står digital omställning, offentliga digitala tjänster, smarta samhällen, delningsekonomi, och tätare politiskt samarbete om digitalisering i Norden och Europa.

Bättre regionalt samarbete om digitalisering kan förstärka konkurrensförmågan i de enskilda länderna och i regionen som helhet.

Bättre regionalt samarbete kan förstärka konkurrensförmågan 

– Bättre regionalt samarbete om digitalisering kan förstärka konkurrensförmågan i de enskilda länderna och i regionen som helhet, säger Frank Bakke-Jensen.

Flera studier lyfter fram potentialen för ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna på detta område. Genom att också inkludera de baltiska länderna blir de ekonomiska och välfärdsmässiga vinsterna ännu större.

– Norge ligger långt framme inom digitalisering. Samtidig ser vi att de andra nordiska och baltiska länderna är bättre än vi på vissa områden, så vi har mycket att tjäna på ett starkare samarbete, säger Sanner.

Konferensen Digital North

Norge har ordförandeskapet i det nordiska samarbetet 2017. Detta är första gången digitalisering tas upp på denna politiska nivå.

Konferensen Digital North arrangeras av Kommunal- och moderniseringsdepartementet, i samarbete med Nordiska ministerrådet och Nordic Innovation.

Kontakter

Frøydis Johannessen
Telefon +45 21 71 71 44
E-post frjo@norden.org