Dokumentåtgärder

Nordiska lösningar vid World Circular Economy Forum 2017

De nordiska länderna vill ta ledarskap i implementeringen av FN:s globala hållbarhetsmål och gör det bland annat genom att driva på utvecklingen från en lineär till en cirkulär ekonomi. På World Circular Economy Forum i Helsingfors den 5-7 juni arrangerar Nordiska ministerrådet en högnivåsession med fokus på cirkulär planering i och bortom Norden.

31.05.2017

En mer hållbar textildesign, konsumtion och produktion är ett tema på Nordiska ministerrådets cirkulära agenda.

Fotograf
Yadid Levy / Norden.org

Nordiska ministerrådet är största medfinansiär och partner för WCEF 2017, som i regi av Finlands självständighetsfond Sitra samlar mer än 1 500 experter, beslutsfattare och påverkare kring världens bästa cirkulära lösningar i Finlandiahuset. 

– De nordiska länderna har på bred front visat en vilja att ta ledarskap i förverkligandet av FN:s hållbarhetsmål. Övergången från en lineär till cirkulär ekonomi är ett viktigt led i arbetet, och det nordiska samarbetet är drivande på flera fronter, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Ministerrådets högnivåsession ”Circular Blueprints Gameshow – Driving the Economic Transition in the Nordics & Beyond” experimenterar med den dynamik mellan nationella regeringar och andra aktörer som är nödvändig för omställningen till en cirkulär ekonomi.

Vi ska skapa politisk förändring så att fler företag att vill arbeta efter cirkulära principer.

– Vi ska skapa politisk förändring så att fler företag att vill arbeta efter cirkulära principer. Det som är hållbart är lönsamt, både för balansräkningen och för planeten, säger Sveriges finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, som medverkar i sessionen.

Textilbranschen, inom vilken de nordiska länderna samarbetat för en mer hållbar textildesign, konsumtion och produktion, representeras vid debatten av Filippa K:s hållbarhetsansvariga Elin Larsson. Övriga medverkande är bl.a. Jocelyn Blériot, direktör på Ellen MacArthur Foundation, Mariel Vilella, tillförordnad direktör på Zero Waste Europe och Finlands bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Sessionen livesänds på Facebookkanalen Sustainable Development the Nordic Way måndagen den 5 juni kl. 13.15 CEST. Se programmet för högnivåsessionen här.

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-post heor@norden.org