Dokumentåtgärder

Nordiska rådet kritiserar fallet Pussy Riot på politiskt sammanträde i Ryssland

Politiker från Nordiska rådet uppmanar de ryska myndigheterna att återuppta fallet rörande Pussy Riot. Demokrati och yttrandefrihet är en förutsättning för tillväxt, löd utspelet från de nordiska länderna mot Ryssland på den parlamentariska Östersjökonferensen i S:t Petersburg den 27 augusti.

27.08.2012

Nordiska rådet är bekymrat över rättssäkerheten i Ryssland med tanke på domen på två års fängelse till de tre kvinnorna från punkbandet Pussy Riot.

Fotograf
Nikolaj Bock

Parlamentariker från de nordiska länderna tog till orda på det årliga Baltic Sea Parliamentary Forum (BSPC) med en uppmaning att ompröva domen mot den ryska punkgruppen Pussy Riot. Gruppen har precis dömts till två års fängelse för att ha framfört ett antiputinskt nummer i en rysk kyrka tidigare i år.

– Vi värdesätter dialogen kring Östersjön högt. Stabilitet och samarbete ger tillväxt, men det är viktigt att respektera de demokratiska spelreglerna för att trygga den utvecklingen. Och här är yttrandefriheten helt central, även när folk säger sådant som man inte tycker om, sa Nordiska rådets president Kimmo Sassi under debatten på BSPC.

Han backades upp av en rad andra nordiska politiker.

– Domen mot Pussy Riot är helt ur proportion. Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och som parlamentariker är det vår plikt att försvara den. Dialogen mellan länderna är oerhört viktig, men vi måste också våga diskutera sådant som vi i grunden är oeniga om, sade Benny Engelbrecht från den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet, uppbackad av Hans Wallmark från de konservativa och Nordiska rådets vicepresident Sylvia Modig från den vänstergröna gruppen i Nordiska rådet.

Alfheidur Ingadottir från den vänstergröna gruppen talade ännu större klarspråk:

– Vår tids största hot är utan tvivel terrorismen. Men våra medborgerliga rättigheter befinner sig också under press och överdrivna reaktioner från statsmakten på kritik och debatt är ett hot mot demokratin, fastslog hon.

En rysk parlamentariker tog till orda och frågade om inte processen mot Wikileaks Julian Assange och Sverige var ett demokratiskt problem. Han hävdade också att domen mot Anders Breivik på bara 21 års fängelse – år som han märk väl enligt talaren skulle tillbringa i stor bekvämlighet – var ett demokratiskt problem.

De tyska parlamentarikerna på mötet instämde i den nordiska kritiken.

– Pussy Riot har förnärmat många med sin provokation, men det är inte fråga om ett brott och vi är bekymrade över det utmätta straffet, sade Franz Thönnes från den tyska förbundsdagen i debatten.

BSPC:s ordförande, Valentina Pivnenko från den ryska duman, slog slutligen fast att de ryska domstolarna är oberoende och att Pussy Riot hade fått det straff de förtjänade för deras antikulturella gärning och huliganism.

BSPC samlar parlamentariker från Norden, Tyskland, Polen och Ryssland, och samlades i år i S:t Petersburg den 26–28 augusti för sin 21 konferens under rubriken "Samarbete för en hållbar utveckling i Östersjöregionen".

Baltic Sea Parliamentary Conference har utöver grön tillväxt också avhandlat ämnen som människohandel och miljöskydd. BSPC inrättades en kort tid efter murens fall och har genom åren stått bakom en rad olika initiativ för att främja samarbetet kring Östersjön.

Kontakter