Dokumentåtgärder

Nordiska rådet på tillsynsresa till atomkraftverket i Sellafield

Nordiska råd har nyligen deltagit i en hearing på atomkraftverket i Sellafield. Deltagarna från NR, Kim Nielsen, Álfheidur Ingadóttir och Jan Lindholm, har efter besöket sänt ut ett uttalande på Nordiska rådets Miljö- och naturutskotts vägnar.

05.06.2012

- Jag vill gärna rosa de många säkerhetsmässiga förbättringarna som har skett de senaste åren på Sellafield. Men ändå måste jag konstatera, att återvinning av atomavfall fortsättningsvis är ett hot, säger Alfheidur Ingadottir från de Vänstergröna på Island.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska rådet har i flera år haft atomsäkerhet på sin dagordning. Speciellt har fokus legat på återvinningsanläggningarna i Sellafield i England och dumpning av radioaktivt avfall i Barentsregionen.

Som förlängning av en hearing arrangerad av Nordiska rådets Miljöutskott i Reykjavik i början av maj, deltog tre av utskottets medlemmar i en resa till Sellafield den 1 juni. Resultatet var rätt positivt när det gäller de förbättringar som har skett i säkerheten på kärnkraftverket, men problemet med förvaring av atomavfall ger fortsatt upphov till stor oro.

- Jag vill gärna rosa de många säkerhetsmässiga förbättringarna som har skett de senaste åren på Sellafield. Men ändå måste jag konstatera, att återvinning av atomavfall fortsättningsvis är ett hot och därför bör alla ansträngningar göras för att finna slutliga, säkra lagringslösningar, säger Álfheidur Ingadóttir från de Vänstergröna på Island.

Hennes kollega Jan Lindholm från Miljöpartiet i Sverige håller med:

- Återvinning av atomavfall är och kommer fortsatt att vara en utmaning som sammanhänger med för stor risk för miljö och människor. Det finns ingen långsiktig lösning för säker återvinning i sikte.  Både Sverige och Finland, som har kärnkraftsproduktion, har erkänt detta.  Jag uppmanar Storbritannien att göra det samma, säger han efter besöket i Sellafield.

Kim Nielsen från  Siumut på Grönland tillägger:

- Det har gått över ett år sedan den ödeläggande katastrofen i Fukushima i Japan, där världen påmindes om att full kontroll av atomsäkerhet inte är möjlig. Verksamheten i Sellafield utgör inget undantag för mänskliga misstag den heller. Sellafield kan också bli utsatt för naturkatastrofer som utlöser strålning som kan påverka livsvillkoren för människor som bor långt från Sellafield,  i Norge, på Grönland och Island.

De tre politikerna från Nordiska rådets Miljöutskott sände i förbindelse med hearingen ut ett uttalande, som ska ge bakgrund för det fortsatta arbetet med frågan i Nordiska rådets regi.

Hearingen på Sellafield arrangerades av Sellafield Ltd, Bellona och Guardians of our Common Sea.

Kontakter

Tryggvi Felixson
Telefon +45 29 69 29 37
E-post tfe@norden.org