Dokumentåtgärder

Nordiska rådet: upphäv geoblockering på nordiska tv-program

Förslaget att avskaffa geoblockering av digitala tv-tjänster mellan de nordiska länderna diskuterades när Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur möttes den 26 juni i Helsingfors.

27.06.2017
Fotograf
Anna Jungner-Nordgren

- SKAM har visat oss hur otroligt stor betydelse det har när vi kan se varandras tv-program och därigenom lära oss mycket mer och få större insikt i och förståelse för kultur och språk i de nordiska länderna. Därför understöder vi förslaget om att upphäva geoblockering som vi uppfattar som ett gränshinder i Norden, säger Jorodd Asphjell, ordförande för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur och medlem i det norska Stortinget.

Önskan om att sprida kunskap om vår(a) nordiska kultur(er) är också tanken bakom förslaget om en ny nordisk sångdag, som medlemmarna i Nordiska rådet också diskuterade och understödde på sitt möte i Finland.

Förslagen ska godkännas slutligt på Nordiska rådets session i Helsingfors i november.

Kontakter

Michael Matz
Telefon +45 29 69 29 03
E-post mima@norden.org