Dokumentåtgärder

Nordiska rådet vill satsa på turismsamarbete

De nordiska länderna bör satsa på ökat samarbete inom turism. Det är innehållet i ett betänkande som Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling godkände vid sitt möte i Stockholm på tisdagen.

27.09.2016

Hovstallarna vid riksdagshuset Christiansborg bjuder turisterna på lite dansk historia.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Utskottet vill bland annat att mandaten för de nationella Visitorganisationerna justeras så att de i högre grad än i dag vid sidan av sina nationella uppdrag även samarbetar mera nordiskt. Utskottet vill också att man bland annat kartlägger mervärdet av nordiskt turismsamarbete och att det görs upp ett förslag till program för ett långsiktigt turismsamarbete.

- Vi ser gärna att de nationella Visitorganisationerna arbetar mera med hela Norden som utgångspunkt på ett sätt som gynnar alla nordiska länder. Det vore bra att hitta gemensamma projekt som alla har nytta av och som lockar fler turister till hela Norden, säger Pyry Niemi (S), ordförande för Utskottet för tillväxt och utveckling.

Utskottets beslut innehåller också rekommendationer om gemensamma nordiska hållbarhets- och kvalitetsmärkningar på turisttjänster, samt en rekommendation att avsätta medel för utveckling av nya nordiska turismsamarbeten.

Vi ser gärna att de nationella Visitorganisationerna arbetar mera med hela Norden som utgångspunkt på ett sätt som gynnar alla nordiska länder.

Turismsamarbete är ett av de områden som Danmark prioriterar under sitt ordförandeskap i Nordiska rådet i år. Tidigare i höst höll ordförandeskapet en konferens i Köpenhamn kring nordiskt turismsamarbete. Det var resultatet från konferensen och ett så kallat medlemsförslag från Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet om hållbar nordisk turismsamarbete som låg till grund för beslutet i tillväxtutskottet.

Beslutet fattades efter omröstning. Den konservativa gruppen reserverade sig mot delar av förslaget. Betänkandet går nu till vidare behandling vid Nordiska rådets session i Köpenhamn i november.

Kontakter

Johan Lindblad
Telefon +45 24 69 94 51
E-post jol@norden.org

Matts Lindqvist
Telefon (+45) 29 69 29 05
E-post matlin@norden.org