Dokumentåtgärder

NR:s president: Stark nordisk anda på Grönland och Färöarna

Det finns ett starkt engagemang för nordiskt samarbete på Grönland och Färöarna. Det säger Nordiska rådets president Britt Lundberg efter att ha besökt de bägge platserna.

19.05.2017

Nordiska rådets delegation på resan till Grönland bestod av rådsdirektör Britt Bohlin, Mari Herranen, president Britt Lundberg och Lárus Valgarðsson.

Fotograf
Nils Baum, , Bureau for Inatsisartut

Britt Lundberg kommer själv från Åland, som i likhet med Grönland och Färöarna har självstyre, och hon är mån om att lyfta fram deras syn på det nordiska samarbetet under sitt år som Nordiska rådets president 2017. Dessutom ser hon som en viktig uppgift att fördjupa det nordiska samarbetet ytterligare i en orolig tid med en allt mer protektionistisk värld.

- Man tycker kanske att det nordiska samarbetet flyter på automatiskt även om världen i övrigt är orolig, men jag anser att vi måste arbeta för det hela tiden och ha en levande kommunikation med varandra. Bland annat därför ville jag träffa representanter för Färöarna och Grönland som ju rent geografiskt ligger en bit vid sidan om. Det är viktigt att vi träffas och utbyter tankar också med dem.

Grönland har ju nära till Kanada och USA och riktar också sina blickar västerut, men det betyder ingalunda att de vänder ryggen mot Norden. De vill absolut fortsätta vara aktivt med i den nordiska familjen.

Språket problem för Grönland

Under sina resor träffade Britt Lundberg en rad representanter både från den politiska sektorn och från det övriga samhället. Hon säger att hon imponerades av hur starkt engagemang det finns både på Grönland och på Färöarna för det nordiska. Samarbetet upplevs som oerhört viktigt.

- Grönland har ju nära till Kanada och USA och riktar också sina blickar västerut, men det betyder ingalunda att de vänder ryggen mot Norden. De vill absolut fortsätta vara aktivt med i den nordiska familjen, säger Lundberg.

Ett problem som de flesta grönlänningar ändå lyfte fram i sina samtal med presidenten var språket. Många grönlänningar kan inte danska, vilket skapar svårigheter eftersom det nordiska samarbetet sker på skandinaviska samt finska och isländska via översättning och tolkar.

Utvecklar självstyret

Britt Lundberg upplevde en stark tro på framtiden både på Grönland och Färöarna. Grönland är mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny konstitution och talar öppet om självständighet, och även Färöarna utvecklar sitt självstyre i rask takt.

- Det är massor på gång på Färöarna och där finns en otrolig framåtanda. Det slog mig att det finns ett tydligt samband mellan ivern att utveckla självstyret och att utveckla hela samhället, säger Lundberg.

Färöarna utarbetar liksom Grönland som bäst en konstitution. Meningen är att det ska ordnas en folkomröstning om den nya konstitutionen 2018, där man tar ställning till om rätten att på sikt besluta om frågan om självständiget. Färöarna har nyligen också ansökt om att bli fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet, en ansökan som för närvarande är under behandling.

Självstyret gott exempel för världen

Britt Lundberg vill betona att självstyrda Åland, Färöarna och Grönland är en viktig tillgång för det nordiska samarbetet. Deras självstyre är ett bra exempel på hur man på fredlig väg kan komma överens och de utgör goda exempel för omvärlden.

Britt Lundberg besökte Grönland den 25-27 april och Färöarna den 9-11 maj.

Kontakter

Matts Lindqvist
Telefon (+45) 29 69 29 05
E-post matlin@norden.org