Dokumentåtgärder

Ny hemsida får elever att leka med danska, norska och svenska

Det kan vara riktigt kul att arbeta med grannspråken med elever i årskurs 4-7! På www.dr.dk/lekmedspråk/se/ är det till och med tillåtet att spela och leka sig fram till en bättre förståelse av språken genom flera spel och frågesporter.

28.03.2012

Språkspelen är utformade som ett underhållande och pedagogiskt komplement i undervisningen i våra grannspråk. På www.dr.dk/lekmedspråk/se/ språk ligger fokus på talspråk och igenkännbart ordförråd från de närliggande språken.

Memory - Spela med ord

Ett av spelen på hemsidan är ett ord-memory. Spelet används för att ge eleverna möjlighet att upptäcka likheter mellan ord i grannspråken. Spelet är ett klassiskt minnesspel där du parar ihop två likadana ord eller siffror. De orden och siffrorna är skrivna på varje språk. Det finns också ljud till, så att du kan höra hur ordet uttalas. Orden är hämtade ur vardagen och har valts utifrån vilka ord eleverna kan stöta på om de skulle tala eller skriva med jämnåriga vänner, såväl danskar som norrmän.

Årskurser och mål

Webbplatsen är riktad till elever i Norden i åldern 10-14 år, i årskurs 4-7 i grundskolan. Enligt kursplanen i svenska för år 4-6 ska eleverna bekanta sig med texter från Sverige, Norden och övriga världen, och känna till några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt några likheter och skillnader mellan dem. Enligt målen för år 7-9 ska eleverna känna till olika talspråk i Norden, några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Arbetet med www.dr.dk/lekmedspråk/se bidrar till att dina elever når dessa mål. Projektet har fått stöd av Nordiska Ministerrådet.

Hämta loggan

Ladda ner loggan ”Lek med nordiska språk”. Det finns sex loggor att välja mellan.

Kontakter

Bodil Aurstad
Telefon +45 29 69 29 81
E-post boau@norden.org

Katrine Holst, Redaktionsleder DR Webcenter
E-post khol@dr.dk
Telefon +45 6133 1616