Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

Nye veje til velfærd

Velfærdsteknologi og samspillet mellem offentlige, private og frivillige aktører var i fokus, da Nordisk Råd diskuterede udfordringer og muligheder for ”Fremtidens velfærd” på et seminar i Oslo tirsdag.

24.01.2012

Med det stigende pres på velfærdssektoren kommer vi til at mangle arbejdskraft og teknologien er et vigtigt instrument, som kan hjælpe os til at sikre en god omsorg også i fremtiden, understregede Siv Friðleifsdóttir.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

-De nordiske lande har ens udfordringer med den økonomiske krise, en stor gruppe af befolkningen som står udenfor arbejdsmarkedet og en demografisk udvikling med mange ældre, som lægger øget pres på vores velfærdssamfund, forklarede Rigmor Aasrud, minister for nordisk samarbejde i Norge.
-Vi skal bruge hinanden og finde løsninger på tværs af de nordiske lande særlig indenfor sundhedsområdet, understregede Aasrud, da hun præsenterede hovedprioriteringerne for det norske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2012 under hovedtemaet ”en bæredygtig velfærdsstat i et nordisk perspektiv”.

En række eksperter fra offentlige og private virksomheder præsenterede forskellige bud på udviklingen af velfærdssektoren og især brugen ny velfærdsteknologi.

-Vi skal ikke være bange for at ny velfærdsteknologi betyder færre arbejdspladser, sagde Siv Friðleifsdóttir, formand for Velfærdsudvalget i Nordisk Råd.

- Med det stigende pres på velfærdssektoren kommer vi til at mangle arbejdskraft og teknologien er et vigtigt instrument, som kan hjælpe os til at sikre en god omsorg også i fremtiden, pointerede Friðleifsdóttir.

I forsøget på at finde nye og innovative løsninger i velfærdssektoren ses et stigende samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i alle de nordiske lande. Selvom den private sektor stadig kun løser under 10% af opgaverne i sundhedssektoren i Norden, lægger den øgede konkurrence om offentlige opgaver pres på den frivillige sektor, som traditionelt har løst mange omsorgsopgaver.

-Det er nødvendigt at politikerne tager hensyn til den frivillige sektor, så den ikke bliver udkonkurreret. Det er vigtigt at sikre et optimalt velfærdsmix mellem de offentlige, private og frivillige aktører og få det bedste ud af dem hver især, understregede Karl Henrik Sivesind fra Institut for samfundsforskning i Norge.

Tone Mørk direktør for Nordens Velfærdscenter under Nordisk Ministerråd styrede debatten mellem eksperterne og politikerne fra Nordisk Råd.

Kontakter