Dokumentåtgärder

Nytt nordiskt-ryskt samarbetsprogram för miljö och klimat

De nordiska miljöministrarna har idag lanserat ett nytt samarbetsprogram med målet att skapa bättre miljö- och klimatstatus i nordvästra Ryssland. Programmet ska stödja ett antal projekt på lokal och regional nivå, och förväntas resultera i miljöfördelar också i Norden och Baltikum.

02.11.2016

Magnus Rystedt, VD för NEFCO och Kimmo Tiilikainen, Finlands jordbruks- och miljöminister och ordförande 2016 för Nordiska ministerrådet för miljö.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

”Bra miljöstatus är en förutsättning för välfärden i Norden och Nordvästryssland. De nordiska länderna och Ryssland har ömsesidig nytta av att samarbeta för att lösa aktuella miljöproblem. Det ligger därför i vårt gemensamma intresse att fortsätta vårt pragmatiska och praktiska samarbete kring miljö och klimat så effektivt som möjligt. För att uppnå detta välkomnar vi närmare kontakter på regional och lokal nivå med både nya och befintliga samarbetspartner, även utanför den offentliga sektorn,” säger Kimmo Tiilikainen, finsk jordbruks- och miljöminister och 2016 ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö.

Projekten förväntas leda till tydliga förbättringar i miljön och klimatet i Nordvästryssland och indirekt också i de nordiska och baltiska länderna samt hela Barentsregionen. Ansökningar uppmuntras från projekt och initiativ som syftar till att:

  • reducera föroreningar
  • minska utsläpp av växthusgaser och ozonförstörande substanser
  • öka biodiversiteten
  • skydda hotade arter
  • sanera förorenade markområden och andra källor till miljöproblem
  • öka kapaciteten för att reagera på och hantera oförutsedda miljökatastrofer och nödsituationer i samband med dessa.

Programmet finansieras av Nordiska ministerrådet och Barents Hot Spots Facility (BHSF), en fond som förvaltas av Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Finansiering kan beviljas för att skapa nätverk, sprida information, bygga upp kapacitet samt för investering i utrustning, teknik och infrastruktur.

”NEFCO fokuserar speciellt på miljö- och klimatfrågor i Arktis och Barentsregionen. Eftersom samarbetet i Barentsregionen är inriktat på regional nivå, är det naturligt för oss att stödja lokala aktiviteter som även kan bidra positivt till ’hot spots’ och andra viktiga miljöfrågor,” säger Henrik G Forsström, som leder BHSF.

Programmet kommer att starta i början av 2017 med en utlysning avsedd för icke-kommersiella miljö- och klimatprojekt med deltagare från de nordiska länderna och Nordvästryssland.

Det nya programmet utgör en del av Nordiska ministerrådets senaste insatser för samarbete med Ryssland, enligt beslut av de nordiska samarbetsministrarna i början av 2016. Läs mer på norden.org/Russia

Kontakter

Satu Reijonen
Telefon +45 33 96 02 00
E-post sare@norden.org

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-post heor@norden.org