Dokumentåtgärder

Samarbete kan stärka Nordens roll i EU och G20

Nordens roll på den internationella arenan stod högt på agendan under debatten om nordiskt samarbete i den svenska riksdagen på tisdagen den 22 juni. Både inom EU och G20 är de nordiska länderna för små för att ensamma göra stora avtryck i politiken, men tillsammans kan man ha ett stort inflytande.

23.06.2010

Johan Linander, riksdagsman för Centerpartiet i Sverige, yrkar därför på att Norden bör försöka få en plats i G20.

Som en gemensam aktör skulle Norden bli en av de 12 största ekonomierna i världen. Trots att förslaget mottagits med ett svalt intresse i utrikesutskottet i Sveriges riksdag menade Linander att man bör anmäla intresse för ett medlemskap i G20.

Tiden mogen för att rucka på principen vad gäller blockbildning inom EU

Socialdemokraten Sinikka Bohlin tog upp det nordiska samarbetet inom EU.

– Tiden är kanske mogen för att rucka på principen vad gäller blockbildning inom EU, menade Bohlin.

Norden skulle på detta vis kunna stärka sin roll på den internationella arenan. En nordisk union känns inte aktuell men samarbetsformerna och närheten i det nordiska samarbetet bör utvecklas.

Något som Stefan Tornberg (c) höll med om. Tornberg menade att man bör se över Helsingforsavtalet för att kunna diskutera samarbetsformerna.

– Norden bör agera gemensamt för att få internationellt gehör , sammanfattade Sveriges samarbetsminister Christina Husmark Pehrsson (m).

Där är Toppforskningsinitativet ett utmärkt exempel. Nordiska Ministerrådet har även haft en roll i arbetet med EU:s Östersjöstrategi och hoppas nu kunna vara delaktigt i själva genomförandet av strategin och däri bland annat sätta fokus på gränshindersfrågor.

Östersjöländerna har inte en tillräcklig beredskap för en eventuell oljekatastrof

Kent Olsson (m) höll fram Helcom som en mycket viktig och duktig aktör när det gäller just Östersjön och dess miljö. De förslag som Helcom kommit med bör enligt Olsson följas av alla länder.

– Östersjöländerna har inte en tillräcklig beredskap för en eventuell oljekatastrof, ansåg Johan Linander som även han talade om vikten av att diskutera Östersjön. Enligt Linander borde man ha en gemensam beredskap och strategi inför en eventuell olycka.

Frågan om eventuella oljekatastrofer kom också upp när Arktis och Nordens roll där diskuterades.

Enligt Bodil Ceballos (mp) bör tillgången på olja i Arktis inte ses som en stor utvecklingspotential för området utan som en stor risk. Ceballos föreslog ett omedelbart moratorium mot exploatering och militarisering i Arktis. Sverige bör, som ordförande i Barentsrådet, ta initiativet till detta. Sinikka Bohlin replikerade med att man bör se till det faktum att det även bor människor i Arktis området.

– Arktiska Rådet bör ta det samlande ansvaret för att se till att man är beredd på att förvalta området väl istället för att genast sätta in ett moratorium.

Gränshinder var också en återkommande fråga under debatten. Bland annat Gränshindersforum fick en store eloge av flera för sitt arbete.

- Det bör vara lika lätt att bo och jobba i två olika nordiska länder som att bo och jobba i ett av länderna sa Johan Linander.

Hans Wallmark tog upp två specifika gränshinder som han ansåg särskilt aktuella, där frågan om Danmarks utvisning av nordbor var den ena och svårigheter med banktransaktioner mellan de nordiska länderna var den andra.

Wallmark menade att även om en nordisk union inte är realistisk så känns en arbetsmarknadsfederation mycket lockande. Många gränshinder kring just arbete och pension kunde då lösas.

Ann-Kristin Johansson avslutade diskussionen kring gränshinder med en uppmaning om att Gränshindersforum bör få fortsätta sitt arbete och att de aktörer som arbetar med gränshinder måste få en mera långsiktig finansiering.