Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Sellafield i fokus i Reykjavik

Gjenvinningsanlegget i Sellafield er fortsatt trussel mot sikkerhet i Norden til tross for at utslipp til havet er stoppet. På et møte i Nordens hus i Reykjavik 7. og 8. mai har man diskutert hvordan Norden med fordel kan fortsette en konstruktiv dialog med ledelsen av Sellafieldanlegget og britiske myndigheter for å redusere riskikoen for radioaktive utslipp fra anlegget som kan ha meget negative innvirkning på miljøet og befolkningen i Norden.

11.05.2012
Fotograf
EPA PHOTO

Ulykken i Fukushima i Japan i 2011 har minnet om at atomsikkerhet fortsatt bør stå høyt på den politiske dagsorden. Møtet i Reykjavik ble arrangert som et ledd i forberedelsene av konferansen i Sellafield hvor dialogen med ledelsen av Sellafieldanleggene og de ansvarlige britiske myndigheter fortsetter.

Sellafield-anlegget for behandling av radioaktiv avfall er lokalisert i Cumbria på vestkysten av England ved det Irske hav. Det har vært flere lekkasjer av radioaktivt stoffer fra anlegget i havet gjennom tidene, både bevisst og ved uhell. Dette har førte til radioaktiv stråling i havet ved Norge og nordøst for Island, dog ikke på et truende høyt nivå.

Atomgjenvinningsanleggene i Sellafield har vært på den nordiske agenda over lengre tid. De nordiske land har krevet sikkerheten forbedret og på sikt at anlegget skal lukkes.

Fram til 2004 var det fokus på utslipp av radioaktiv avfall i havet ved Sellafield. Det ble det satt stopp på.  

I dag er omdreiningspunktet for spørsmålet om sikkerheten av de over 50 år gamle tankanlegget (B215). Det er tale om ca. 900 m3 høyaktivt, flytende avfall fordelt på 21 tanker. Totalt aktivitetsnivå er ca. 100 ganger det som ble sluppet til atmosfæren fra Tsjernobylulykken i 1986.

En eksplosjon i lagertankene på Sellafield-anlegget kan gi alvorlige konsekvenser for de nordiske land- og havområder. Store områder vil kunne berøres og viktige områder for matproduksjon vil kunne rammes hardt. Konsekvensene blir langvarige i naturmiljø og utmarksområder.  

I 2010 la Sellafield-ledelsen fram plan om å tømme disse tankene innen 2016. Dessverre ble disse planene endret til det verre i 2011.  

- Vi anmoder på det sterkeste ut for vår egen sikkerhet at britiske myndigheter går tilbake til planen fra 2010 og tømmer tankene på en sikker måte inne 2016. Vi ønsker velkommen det forslag som nu er framsatt av Nuclear Decommissioning Authority i UK, om at det ikke vil inngås nye kontrakter om behandling av radioaktiv avfall i Sellafield og at all reprosessering av atomavfall skal være slutt i 2016, sier Jan Lindholm som er svensk representant i Nordisk Råds Miljø- og naturressursutvalg.

Det er også grunn til å stille spørsmål om mulige konsekvenser av radioaktiv avfall i sedimentet på havbunnen i Irskesjøen som stammer fra tidligere periode. Det mangler informasjon om omfanget og mulig spredning av sedimentene.    

- Det er viktig å få bekreftet fra britiske myndigheter om hva som er fakta og status på denne forurensingen i sedimenter, spesielt hva angår plutonium, sier Islands representant i Nordisk Råds Miljø- og naturressursutvalg, Alfheidur Ingadottir.

Det var enighet på møtet at den arena som er etablert mellom Guardians of our Common Seas ( Lofoten mot Sellafield ), Bellona og Sellafield-ledelsen er en viktig arena og den må videreføres for  opprettholde den åpne dialogen mellom deltakende parter.

Møtet i Reykjavik ble arrangert i fellesskap av Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield), Bellona og Nordisk Råd.


For mer informasjon kan følgende kontaktes:

Per-Kaare Holdal, Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) – 0047 91106045

Nils Bøhmer, Bellona – 0047 90037517

Tryggvi Felixson, Nordens Råd – 0045-29692937