Dokumentåtgärder

Skogreisning reiser mange spørsmål

24.06.2005

Det er en kjent sak at innføring av nye vekster i landskapet endrer biotopene og lager et nytt økosystem. Denne utfordringen var tema for en konferanse om skogreisning som ble avholdt på Island nylig.

AFFORDNORD som er et samnordisk prosjekt som så dagens lys under fjorårets islandske formannskap i Nordisk Ministeråd avholdt en konferanse om skogreisning med 90 deltakere fra 15 land. Innen EU kan skogplanting på dyrket mark som ikke lengres drives, få stor betydning i framtida.

Skogreisning har mange konsekvenser og AFFORD-nordkonferansen handlet blant annet om hvordan man kan gjøre skogreisningsprosjekter så bras som mulig og stadig ta hensyn til bærekraftig utvikling. En rekke bidrag fra skotske og irske kolleger ga forskerne verdifull inspirasjon og nye ideer, forteller prosjektledelsen.