Dokumentåtgärder

Sverige tar emot två av tre asylsökare i Norden

Under de senaste åren har Sverige tagit emot de flesta asylansökare i Norden(63%) vilket är en kraftig ökning sedan i slutet av 90-talet då Sverige bara stod för dryga tredjedelen av asylansökningarna. Detta motsvarade då exakt Sveriges andel av befolkningen i Norden. De många asylansökningarna kommer främst från Irak, Ryssland, Bulgarien, Rumänien, Somalia samt från flera afrikanska stater och länderna på Balkan.

25.10.2006

Visste du också att……

…..svenskar helst vill ha semester i sitt eget land
…..svenskarna har det lägsta födelsetalet i Norden (men att Norden har de högsta talen i Europa)
…..Sverige har flest aborter av de nordiska länderna
…..Sverige har flest utländska medborgare
… Sverige har flest antal åldringar

Det framgår av Nordiska statistiska årsboken som utkommer onsdag den 25 oktober. Årsboken innehåller jämförelsetal inom en lång rad områden i de fem nordiska länderna samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

I årsboken kan man också läsa om befolkningsutvecklingen i de nordiska länderna. Där kan man se att befolkningen i Sverige över 80 år kommer att växa med 67 % fram till 2040- om prognosen är riktig.
Som jämförelse kan nämnas att Danmarks 80-åringar beräknas öka med hela 137 % alltså dubbelt så kraftigt.
För Norden som helhet visar talen på en fördubbling av antalet 80-åriga och äldre fram till 2040. Minst i Sverige och mest i Finland.

Inom ett helt annat område visar årsbokens siffror att unga svenskar som studerar i utlandet har en speciell förkärlek för Frankrike, Italien och Spanien. Denna förkärlek delas inte av andra nordiska studerande. Danskar och finländare väljer i långt högre grad att studera i Storbritannien eller i ett annat nordiskt land.

Boken, som är på 344 sidor, kan köpas via www.norden.org/order eller hos Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm; tel 08 690 9190; fax 8 690 9191; order.fritzes@liber.se

Presskontakt Karin Arvidsson kaa@norden.org tel. +45 21 717145 eller Danmarks Statistik, Frank Dalgaard, frd@dst.dk, tel.+45 3917 3939.

OBS! Kostnadsfria exemplar för redaktionellt bruk kan beställas hos Johannes Jansson på jj@norden.org