Dokumentåtgärder

Ungas psykiska ohälsa tema för toppmöte

De nordiska regeringarna vill sporra varandra att bli bättre på att främja ungas psykiska välmående - på toppmötet om psykisk hälsa i Oslo i februari 2017.

07.12.2016

Det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik bjuder in till det andra samnordiska toppmötet om psykisk hälsa hittills.

Det första toppmötet hölls i Köpenhamn i fjol med inbjudna forsklare, experter, politiker och fackfolk från alla de nordiska länderna.

Psykiska ohälsan ökar

Bakgrunden till toppmötena är att allt fler barn och unga i Norden diagnosticeras med en psykisk störning. I hela Norden är en psykisk diagnos den främsta orsaken till att en ung person förtidspensioneras.

Könbergrapporten

2014 la Bo Könberg, tidigare svensk socialförsäkringsminister, fram en rapport om inom vilka hälso- och sjukvårdsfält det är möjligt med ett förstärkt nordiskt samarbete. Psykiatrin var ett av de områden Bo Könberg pekade ut, och han föreslog ett årligt nordiskt psykiatritoppmöte.

Politiska ambitioner

Ungdomars psykiska hälsa är temat för mötet i Oslo den 27 februari som kommer att öppnas av Norges statsminister Erna Solberg. Regeringsföreträdare från de andra nordiska länderna kommer att redogöra för sina politiska ambitioner att främja psykisk hälsa bland unga.

Toppmötet följs av en heldagskonferens med politiker och internationella experter på hur ungdomars psykiska hälsa samspelar med utbildning och arbetsmarknad. Frågan för dem att lösa är hur länderna ska få unga med psykisk ohälsa att delta utbildning och arbetslivet.

 

 

Kontakter

Ellinor F. Major, norska Helse- og omsorgsdepartementet
Tlf: +47 414 20 762
Email: ellinor.major@hod.dep.no