Dokumentåtgärder

Upphandling av nordiska jämställdhetsfunktioner

De nordiska jämställdhetsministrarna satsar på förmedling, synliggörande och nätverksarbete på jämställdhetsområdet. Därför söker nu Nordiska ministerrådet en värdinstitution som kan bedriva nätverksarbete och synliggöra forskning, politik och praxis på jämställdhetsområdet över nationsgränserna i Norden.

2012-02-17

NIKK lades ner som nordisk institution den 31 december 2011 för att omfördela resurserna och frigöra medel till flera tvärnordiska projekt och forskning. Det nya NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, kommer att etableras under 2012.

De nordiska jämställdhetsministrarna vill skärpa och bredda förmedlingen på jämställdhetsområdet. Nordiska ministerrådet söker därför nu efter en värdinstitution som kan samla in och förmedla forskning, politik och praxis på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv. Förmedling, kunskapsdelning och nätverksbyggande kommer att säkerställa nordisk nytta och synergi i det nordiska arbetet med jämställdhet och genusforskning.

Det nya NIKK ska också fungera som projektsekretariat för genomförande av aktiviteter i nordiska handlingsplaner och samarbetsprogram. Det nya NIKK ska på det sättet fungera som ett flexibelt och operationellt verktyg för det nordiska jämställdhetsarbetet.

Upphandlingen är öppen och organisationer och institutioner från de nordiska länderna bjuds in att delta. De ekonomiska ramarna för upphandlingen är 2,5 miljoner danska kronor per år. Sista datum: 23 mars.

Ytterligare information finns under länken nedan.

Kontakter

Linn Mårtens
Telefon +45 29 69 29 26
E-post linm@norden.org