Dokumentåtgärder

Utbildning och arbete viktigast för välfärden

Framtidens välfärd hänger på vår förmåga att skapa god utbildning och arbete åt de unga. Och för det krävs ett nordiskt samarbete. Det var huvudbudskapet från de nordiska samarbetsministrarna när de på tisdagen den 21 februari möttes i en debatt på Litteraturhuset i Oslo.

22.02.2012
Fotograf
Jon Marius Nilsson

Det var Föreningen Norden i Norge som anordnat mötet, och den stora lokalen var fylld till brädden av intresserade som ville höra om ministrarnas gemensamma lösningar för att säkra den nordiska välfärdsmodellen.

Inkluderande arbetsliv

I sitt inledningsanförande passade den norska samarbetsministern, Rigmor Aasrud, på att redogöra för att det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2012 kommer att centreras kring frågor som har att göra med den nordiska välfärdsstaten och en hållbar utveckling. Och hon kom genast in på debattkvällens huvudämne – arbetet.

- Arbete och hållbar utveckling hör ihop, sa hon, och det är bara genom att skapa ett arbetsliv som inkluderar alla som vi kan värna den nordiska välfärdsmodell, som nu väcker sådant intresse i vår omvärld.

De inbjudna talarna från näringslivets parter, Roar Flåthen från norska LO och fackens samorganisation i Norden och John G. Bernander från arbetsgivarorganisationen NHO, uppehöll sig också kring frågorna om arbetsmarknadens betydelse för framtidens välfärd.

- Ungdomsarbetslösheten är det största hotet i dagens Europa, menade Roar Flåthen.

Med exemplet att han själv blir en mycket starkare part vid förhandlingsborden om han säger att han representerar 8 miljoner arbetstagare i Norden jämfört med om han endast skulle tala för den norska gruppen, menade Roar Flåthen att de nordiska länderna måste gå samman för att lösa problemet med ungdomsarbetslösheten. Vi måste underlätta för medborgarna att röra sig över gränserna, avslutade han.

Nya lösningar

John G. Bernander påminde om att även Norge kommer att få problem om några år. Kraftigt ökande utgifter för en åldrande befolkning kräver nya strukturer i samhället, menade han och talade mycket om behovet av nya lösningar på nya problem.  Det gäller även det nordiska samarbetet, som behöver moderniseras, enligt John G. Bernander.

- Med förmågan att på låg konfliktnivå hitta pragmatiska lösningar bör det nordiska samarbetet verka för bättre utbildning och forskning i Norden och en gemensam nordisk arbetsmarknad.

Debattledaren, Bjørn Hansen, tog genast upp tråden med behovet av gemensamma nordiska lösningar. Det nordiska samarbetet fyller 60 år i år, och han undrade hur det är möjligt att det fortfarande finns gränshinder mellan länderna.  Han ifrågasatte den politiska viljan att lösa problemen.

Onödiga hinder bort

Samtliga debattörer, samarbetsministrarna Rigmor Aasrud från Norge, Ewa Björling från Sverige, Manu Sareen från Danmark, Katrin Jakobsdóttir från Island, Palle Christiansen från Grönland, Annika Olsen från Färöarna och Veronica Thörnroos från Åland, talade om hur viktigt arbetet med att avlägsna gränshinder är, men också om att det inte är så lätt. En del är legalt komplicerade medan andra faktiskt reflekterar den politiska viljan i respektive land. Det rådde stor enighet om att olika regelsystem inte behöver förhindra samarbete, men de onödiga hindren ska bort.

- Och det är bråttom om vi ska kunna motverka den europeiska kris som vi befinner oss i, poängterade Ewa Björling, som kunde räkna upp flera lösningar på sistone mellan Norge och Sverige.

Avslutningsvis fick de samlade ministrarna en vänlig men bestämd spark av Olemic Thommessen i styrelsen för Föreningen Norden i Norge. Även självkritiskt tryckte han på behovet av ett moderniserat nordiskt samarbete.

- Rörelsen över våra gränser är större än någonsin. Vi måste underlätta för människor att utbilda sig och arbeta överallt i Norden.

Kontakter

Bodil Tingsby
Telefon +45 33 96 03 57
E-post bot@norden.org