Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Utvisninger av nordboere vekker oppsikt

Flere nordiske statsborgere som ikke kan forsørge seg selv har blitt utvist ved dom fremfor alt fra Danmark, men også fra Sverige. Det er Hallo Norden, Nordisk ministerråds opplysningstjeneste, som de siste årene har fått henvendelser fra nordiske statsborgere som har blitt utvist fra det nordiske landet de bor i. Nå vil Medborger- og forbrukerutvalget se nærmere på saken.

2010-01-27
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Blant annet dreier det seg om gravide studenter, personer som har blitt skilt og danskgifte arbeidssøkere. Felles for mange av tilfellene er at personene har søkt om sosial stønad i oppholdslandet.

Vanlige begrunnelser for utvisningene er blant annet at vedkommende ikke har tilstrekkelig tilknytning til oppholdslandet, fikk Medborger- og forbrukerutvalget vite da Johan Lindblad fra sekretariatet for Grensehinderforumet presenterte problemstillingen onsdag 27. januar.

Et eksempel er en norsk student i Danmark som ble gravid med sin danske partner. Hun måtte ta pause i studiene, og fikk beskjed av kommunen at hun måtte si opp studieplassen for å få kontanthjelp. Uten studieplass kunne hun ikke få norsk studielån. Fordi hun hadde vært for kort tid i Danmark, viste det seg at hun allikevel ikke kunne få kontanthjelp i Danmark, og kvinnen ble derfor sendt hjem til Norge.

Flere av tilfellene Hallo Norden har samlet er vanskelige bedømmingssaker der tolkningen av regelverket synes å ha blitt gradvis strengere.

I Den nordiske konvensjon av 1994 står det at alle nordboere har rett til å oppholde seg i et annet nordisk land.

Utvalget ber nå de nordiske regjeringene om mer underlagsmateriale angående slike utvisninger for å kunne jobbe videre med saken, og eventuelt gå gjennom konvensjonen for å formulere den tydeligere slik at den er mindre åpen for tolkning.

Utvalget vil ta opp spørsmålet på sitt aprilmøte i Oslo.

Kontakter