Dokumentåtgärder

Vem ska betala för säkerheten i Arktis?

De nordiska länderna är små, de arktiska havsområdena enorma. Därför måste Norden samarbeta om bättre säkerhet till sjöss i Arktis. Och varför inte be rederierna betala deras del av räkningen, frågar Nordiska rådet på sitt årliga toppmöte, som ägde rum den 1-3 november i Köpenhamn.

04.11.2011

Arktiska rådet godkände  i maj ett så kallat Search and Rescue-avtal, som ska öka beredskapen i Arktis. Men det behövs mer insatser, i synnerhet med tanke på förebyggande av olyckor, menar Nordiska rådets Miljöutskott.

Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org

Nordiska rådet uppmanar de nordiska regeringarna att sätta igång en rad konkreta åtgärder för att öka säkerheten för både miljö och människor i Arktis.

Rådet önskar en gemensam beredskap för övervakning av farvattnen i Arktis och vill också uppgradera samarbetet om förebyggande av olyckor i den höga nord.

Nordisk stordrift är förnuftigt på en rad områden, inte minst när det gäller dyra inköp och driftsuppgifter på gränsöverskridande områden som sjösäkerhet. Arktiska rådet godkände  i maj ett så kallat Search and Rescue-avtal, som ska öka beredskapen i Arktis. Men det behövs mer insatser, i synnerhet med tanke på förebyggande av olyckor, menar Nordiska rådets Miljöutskott.

- Jag såg själv i somras hur våldsamma naturkrafter vi står inför när vi färdas i Arktis. Vi måste erkänna att vi riskerar att många inte kan räddas om olyckan är framme och därför ska vi satsa mer på förebyggande, sade Ann-Kristine Johansson (S-Sverige) på Nordiska rådets session i Köpenhamn den 3 november.

Nordisk stordrift är förnuftigt på en rad områden, inte minst när det gäller dyra inköp och driftsuppgifter på gränsöverskridande områden som sjösäkerhet.

Rådet godkände här en rad rekommendationer till de nordiska regeringarna som gäller Arktis, härunder etablering av en gemensam insatsenhet i de arktiska farvattnen.

- Genom att koordinera de existerande resurserna inom ländernas kustbevakning bättre kan vi nå långt. Och ett gemensamt nordiskt samarbete i FN:s sjöfartsorganisation kan till exempel leda till ett påbud om att store passagerarfartyg inte får segla ensam i Arktis, vilket skulle öka säkerheten markant, tillägger Johansson.

En rad nya åtgärder

Rådet vill också använda de nordiska erfarenheterna med att bekämpa förorening till sjöss för att utveckla mer omfattande internationella avtal och förpliktelser via FN.

Två av utskottets förslag är direkt uppföljning av Stoltenbergrapporten från 2009 om ökat nordiskt samarbete inom försvars- och utrikespolitiken. Förslag som dessvärre inte har kommit närapå långt nog ännu, enligt Nordiska rådets Miljöutskott.

Slutligen ber Nordiska rådet om en utredning av finansieringsmöjligheterna för en ökad övervaknings- och räddningskapacitet i Arktis.

Allt fler kryssningsfartyg seglar runt i de arktiska farvattnen och efterhand som isen smälter kommer skeppstransporten att öka. Därför måste vi undersöka om rederierna inte ska bidra till att betala för deras egen säkerhet, anser Nordiska rådets Miljöutskott.

Kontakter

Tryggvi Felixson
Telefon +45 29 69 29 37
E-post tfe@norden.org